18 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong công tác trồng trọt và BVTV

Thứ Tư, 19/12/2018, 14:09 [GMT+7]
.
.

Ngày 19/12, tại TP Hạ Long, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019.

Trong năm 2018, mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến công tác trồng trọt, song với tinh thần bám sát đồng ruộng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã tập trung hướng dẫn sản xuất, nhờ đó cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, năng suất, sản lượng tăng vượt trội so với năm 2017.

Nhân dịp này, Sở NN&PTNT tặng giấy khen cho 7 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác trồng trọt và bảo vệ thực vật của tỉnh.
Nhân dịp này, Sở NN&PTNT tặng giấy khen cho 7 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác trồng trọt và bảo vệ thực vật của tỉnh.

Cùng với các địa phương, Chi cục khuyến khích mở rộng các vùng sản xuất tập trung; đưa cơ giới hóa vào sản xuất, nhất là khâu làm đất và thu hoạch; các tiến bộ mới không ngừng được áp dụng góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả lao động.

Đội ngũ cán bộ Chi cục chủ động bám sát đồng ruộng, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo cấp trên, ra thông báo, phối hợp với các địa phương chỉ đạo phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại cây trồng. Trong năm toàn tỉnh không bùng phát dịch trên cây trồng, đặc biệt đã khống chế được bệnh lùn sọc đen hại lúa. So với năm 2017, tổng diện tích nhiễm các đối tượng sinh vật hại trên cây lúa là 5.875,7ha, giảm 1.745,7ha so với năm 2017; tổng diện tích canh tác phải dùng hóa chất để phòng chống dịch bệnh là 13.498ha, giảm 53,4% so với năm 2017.

Chi cục đã thực hiện tốt hoạt động tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Công tác quản lý, thanh kiểm tra thuốc bảo vệ thực vật, phân bón được tiến hành thường xuyên, góp phần ổn định thị trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức của người dân...

Năm 2019, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sẽ hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch sản xuất, cơ cấu mùa vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sử dụng các loại giống mới có năng suất, chất lượng cao; sửa đổi, bổ sung các quy trình kỹ thuật trồng trọt; chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang các cây trồng khác; xây dựng cánh đồng lớn. Phối hợp với các địa phương triển khai dự án sản xuất vải theo quy trình VietGAP; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong bảo vệ thực vật; triển khai chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM). Làm tốt công tác điều tra, dự tính, dự báo diễn biến, phòng chống thời tiết cực đoan, sinh vật hại, hạn chế nguồn sâu, giảm thiểu tối đa thiệt hại do sinh vật hại gây ra; tăng cường thanh tra quản lý thuốc bảo vệ thực vật và an toàn vệ sinh thực phẩm...

Việt Hoa

.
.
.
.
.
.
.
.