Vân Đồn nâng chất các tiêu chí nông thôn mới

Thứ Tư, 31/10/2018, 16:09 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, huyện Vân Đồn đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn. Các phòng, ban chuyên môn của huyện đã căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình đôn đốc các xã nâng chất tiêu chí đã hoàn thành, triển khai thực hiện tiêu chí còn thiếu, đặc biệt là nâng cao đời sống, thu nhập của người dân...

Các hộ dân trên địa bàn huyện Vân Đồn tích cực tham gia xây dựng vườn mẫu
Các hộ dân trên địa bàn huyện Vân Đồn tích cực tham gia xây dựng vườn mẫu. Trong ảnh: Vườn mẫu của gia đình chị Bùi Thị Hải, thôn 7, xã Hạ Long.

Trên cơ sở nguồn vốn ngân sách tỉnh phân bổ cho xây dựng NTM, huyện đã phân bổ, thực hiện các chương trình, như: Hỗ trợ đầu tư xây dựng 7 công trình hạ tầng thiết yếu tập trung ở các xã Bản Sen, Ngọc Vừng, Thắng Lợi, Đài Xuyên; hỗ trợ đầu tư 7 công trình nằm trong chương trình 135; xây dựng các công trình tại 6 xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo… Đến nay, hệ thống kết cấu hạ tầng của các xã cơ bản hoàn thiện… Đối với các tiêu chí trong xây dựng NTM, huyện có tiêu chí thủy lợi và thông tin, truyền thông đã có 11/11 xã đạt, tiêu chí về giao thông đã có 8/11 xã đạt (3 xã chưa đạt: Bản Sen, Đài Xuyên, Thắng Lợi), tiêu chí điện 10/11 xã đạt (xã Thắng Lợi chưa đạt), tiêu chí nhà ở có 8/11 xã đạt (Vạn Yên, Đài Xuyên, Thắng Lợi chưa đạt), tiêu chí trường học 8/11 xã đạt (Vạn Yên, Bình Dân, Bản Sen chưa đạt). Các tiêu chí đạt còn thấp, như: Cơ sở vật chất văn hóa, hạ tầng thương mại nông thôn...

Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, huyện cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, 11/11 xã triển khai mô hình thôn NTM kiểu mẫu với 28 thôn đăng ký tham gia. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có thôn nào được công nhận là thôn NTM kiểu mẫu. Việc xây dựng vườn mẫu cũng là một trong những vấn đề quan trọng của huyện với 55 hộ tham gia xây dựng vườn mẫu đạt chuẩn. Riêng đối với các xã: Đông Xá, Bản Sen, Thắng Lợi, Hạ Long, huyện đặt mục tiêu mỗi xã xây dựng ít nhất 2 khu nuôi trồng thủy sản mẫu, nhưng chỉ có Hạ Long thực hiện tốt mục tiêu này.

Dọn dẹp, xây dựng vườn hoa kiểu mẫu tại xã Hạ Long
Dọn dẹp vệ sinh môi trường, xây dựng vườn hoa kiểu mẫu tại xã Hạ Long.

Trên cơ sở quy hoạch các vùng sản xuất tập trung đã được phê duyệt, UBND huyện đã chỉ đạo các xã triển khai thực hiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, trong đó tập trung vào các sản phẩm chủ lực là thế mạnh của địa phương. 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện có 1.216 tàu làm nghề khai thác thủy sản, số phương tiện khai thác xa bờ là 89 tàu, tăng 17 chiếc so với cùng kỳ 2017. Nhiều hộ gia đình đã tích cực đầu tư với số vốn hàng tỷ đồng để phát triển nghề nuôi trồng thủy sản, góp phần tạo việc làm, đảm bảo ổn định đời sống, thu nhập của hộ gia đình. Trên địa bàn huyện hiện có 24 HTX tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân, như: HTX Nông trang, HTX Cam 10/10, HTX Hàu sữa Vân Đồn… Từ đó, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn tính đến cuối năm 2017 đạt khoảng 54,5 triệu đồng/người/năm.

Nỗ lực trong công tác xây dựng NTM, huyện cũng chú trọng đến việc hỗ trợ, phát huy hiệu quả các sản phẩm nằm trong chương trình OCOP. 9 tháng năm 2018, huyện có thêm 8 sản phẩm mới đăng ký tham gia chương trình, nâng tổng số sản phẩm OCOP lên 22 sản phẩm. Ngoài ra, huyện cũng quan tâm đến công tác giảm nghèo, an sinh xã hội cho nhân dân; phát triển hệ thống giáo dục ở khu vực nông thôn, phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân ở nông thôn…

Trong những tháng cuối năm, song song với việc rà soát thực hiện, hoàn thiện, nâng chất các tiêu chí trong xây dựng NTM, huyện tiếp tục chỉ đạo các xã rà soát lại tiêu chí chưa đạt, chú trọng đặc biệt đến các thôn, xã thuộc chương trình 135; phấn đấu tất cả các thôn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn trong năm nay. Cùng với đó, tập trung hoàn thiện hồ sơ thủ tục các công trình hạ tầng để triển khai, giải ngân vốn, đảm bảo đúng tiến độ.

Vân Anh

.
.
.
.
.
.
.
.