UBND tỉnh nghe báo cáo công tác giao đất, cho thuê đất đối với đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản

Thứ Tư, 17/10/2018, 16:52 [GMT+7]
.
.

Chiều 17/10, tại TP Hạ Long, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kết quả rà soát công tác giao đất, cho thuê đất, quản lý đối với đất rừng, đất nuôi trồng thủy, hải sản của các hộ gia đình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp. 

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp
Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Những năm gần đây, công tác quản lý đất đai nói chung và đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản nói riêng trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng. UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về giao, cho thuê rừng, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT đã tập trung đo đạc bản đồ địa chính đất lâm nghiệp và các loại đất khác trên địa bàn tỉnh, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng đất của các công ty lâm nghiệp. Sở đã phối hợp với địa phương rà soát công tác giao đất, cho thuê đất, quản lý đối với đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản đã giao theo thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân. Các địa phương cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tăng cường quản lý sử dụng đất, xây dựng đề án giao đất, giao rừng, xử lý vi phạm lấn chiếm đất đai, chuyển nhượng đất không đúng quy định.

Tuy nhiên, hầu hết địa phương mới chỉ thống kê được diện tích đất hộ đang sử dụng. Một số địa phương mới chỉ báo cáo được diện tích đã giao, đã cho thuê, chưa báo cáo được diện tích các hộ đang sử dụng chưa giao, chưa thuê, chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hầu hết địa phương chưa rà soát được thực trạng sử dụng đất của từng hộ, tiến độ sử dụng đất, kết quả xử lý vi phạm.

Bên cạnh đó, đa số diện tích đất khu vực bãi triều nuôi trồng thủy, hải sản vẫn chưa được đo vẽ, cập nhật trong bản đồ địa chính, khó xác định ranh giới nên khó khăn cho công tác quản lý. Một số địa phương vẫn còn tình trạng các hộ gia đình sử dụng đất nuôi trồng thủy sản nhưng chưa làm thủ tục giao, thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc giao đất rừng cho các công ty lâm nghiệp, các hộ gia đình trước đây theo lô, khoảnh không được đo vẽ, không có tọa độ, không có ranh giới. Nhiều trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất không làm thủ tục theo quy định...

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở TN&MT, Sở NN&PTNT và các địa phương hoàn thành báo cáo rà soát công tác giao đất, cho thuê đất, quản lý đối với đất rừng, đất nuôi trồng thủy, hải sản của các hộ gia đình, cá nhân (lần 3) trước ngày 20/11. Đồng chí đề nghị các địa phương phải quán triệt mục đích của việc rà soát lần này, thành lập tổ công tác rà soát do đồng chí Phó Chủ tịch UBND địa phương trực tiếp chỉ đạo. 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải làm rõ những nội dung: Diện tích, số quyết định, thời gian giao, mục đích sử dụng đất, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, hạn mức giao, tiến độ thực hiện dự án được giao, đề xuất biện pháp xử lý trong báo cáo rà soát giao đất, cho thuê đất, quản lý đối với đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản đã giao.

Cao Quỳnh

.
.
.
.
.
.
.
.