Tăng cường quản lý thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh khu vực biên giới

Thứ Năm, 11/10/2018, 11:48 [GMT+7]
.
.

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 7435/UBND-TM4 về việc tăng cường công tác quản lý thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh khu vực biên giới.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND TP Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành do lực lượng quản lý thị trường chủ trì, tiến hành kiểm tra thường xuyên, đột xuất đối với cá nhân, thương nhân thực hiện hoạt động xuất, nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu nằm trên địa bàn xã, phường, thị trấn hoặc khu vực hành chính tương đương có một phần địa giới hành chính trùng với biên giới quốc gia trên đất liền theo quy định tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng và Nghị định số 14/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan liên quan trên địa bàn phối hợp với cơ quan thuế trong quản lý thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh khu vực biên giới theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC, Thông tư số 218/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính và Nghị định số 14/2018/NĐ-CP của Chính Phủ.

a
Tăng cường quản lý thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh khu vực biên giới.

UBND tỉnh yêu cầu Trạm Kiểm soát liên hợp km 15 - Bến tàu Dân Tiến đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, trốn thuế; tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa nhập khẩu trước khi xuất bán phải có đủ tài liệu chứng minh nguồn gốc, đảm bảo hàng hóa nhập khẩu đã được nộp đủ các loại thuế ở khâu nhập khẩu theo quy định; siết chặt việc kiểm soát hàng hóa lưu thông qua trạm, đảm bảo 100% xe qua trạm được đóng dấu đã kiểm tra hóa đơn, tránh quay vòng hóa đơn.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, trốn thuế; kiểm tra, kiểm soát hàng hóa nhập khẩu; ngăn chặn việc mua hàng hóa trôi nổi, sử dụng hóa đơn để hợp thức hàng hóa thẩm lậu…

Thái Bình

.
.
.
.
.
.
.
.