Tăng cường quản lý đất đai của các cơ sở tôn giáo

Thứ Năm, 11/10/2018, 14:55 [GMT+7]
.
.

Ngày 11/10, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp về công tác quản lý đất đai của các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, các cơ sở tôn giáo.

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp
Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Công tác quản lý, sử dụng đất của cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh là một trong những nội dung được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo sát sao trong thời gian qua. Tính đến thời điểm này, Sở TN&MT đã triển khai đo đạc được 141/181 điểm đất cơ sở tôn giáo đang sử dụng trên địa bàn tỉnh; đã có 82/181 điểm đất tôn giáo được giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) gồm 56 chùa và 26 nhà thờ, nhà nguyện với tổng diện tích 128,53ha; 99 điểm cơ sở chưa giao đất, chưa cấp giấy CNQSDĐ với diện tích khoảng 393,02ha. Việc cấp giấy CNQSDĐ đã giúp cho công tác quản lý đất đai được chặt chẽ, đảm bảo pháp lý, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các cơ sở tôn giáo, tạo điều kiện cho các cơ sở được thực hiện các quyền lợi, đồng thời giải quyết vướng mắc trong việc xác định nguồn gốc sử dụng đất do lịch sử để lại.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng đất như: Một số cơ sở tôn giáo đã tự ý nhận chuyển nhượng, cho tặng quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; một số cơ sở tôn giáo là phế tích không có trụ trì trông coi để đất đai bị lấn chiếm hoặc trở thành đất do hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng; chưa quan tâm đến việc cấp giấy CNQSDĐ và chưa phối hợp với cơ quan nhà nước, đơn vị tư vấn để đo đạc, kê khai, xác nhận diện tích quản lý sử dụng nhằm hoàn thiện hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ; cơ quan quản lý nhà nước chưa kịp thời phát hiện hoặc chưa kiên quyết xử lý đối với những trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép, mở rộng diện tích đất đai khi chưa được cho phép...

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao hoạt động của các cơ sở tôn giáo thời gian qua đã đảm bảo đúng quy định. Tuy nhiên, với những tồn tại nêu trên, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu, thời gian tới các địa phương cần tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tôn giáo; giám sát cụ thể việc sử dụng đất theo địa bàn quản lý, hạn chế tối đa tình trạng các cơ sở tôn giáo lấn chiếm, nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, chủ động kiểm tra, xử lý những diện tích đất không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, cho mượn, cho thuê trái pháp luật... Đồng thời, thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến đến các cơ sở tôn giáo hoạt động hợp pháp đang sử dụng đất mà chưa được cấp giấy CNQSDĐ phải đến cơ quan quản lý nhà nước để đăng ký đất đai theo quy định.

Sở TN&MT phối hợp với Sở Nội vụ có kế hoạch làm việc với từng địa phương đẩy nhanh việc rà soát, giải quyết thủ tục giao đất, công nhận quyền sử dụng, cấp giấy CNQSDĐ và giải quyết những vướng mắc theo đề nghị của các địa phương và các cơ sở tôn giáo.

Thu Trang

.
.
.
.
.
.
.
.