Hải Hà: Tăng cường điều hành thu ngân sách những tháng cuối năm

Thứ Bảy, 13/10/2018, 14:07 [GMT+7]
.
.

Trong 9 tháng năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Hải Hà đạt hơn 140,1 tỷ đồng, bằng 56,52% dự toán tỉnh giao, đạt 54,75% dự toán của huyện. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng huyện đang tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo số thu ngân sách nhà nước.

Tính đến hết tháng 9/2018
Tính đến hết tháng 9/2018, thu thuế xuất, nhập khẩu tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh mới chỉ đạt 30,943 tỷ đồng, đạt 38,68% kế hoạch.

Trong 140,1 tỷ đồng từ thu ngân sách nhà nước, thu thuế xuất, nhập khẩu đạt 30,943 tỷ đồng; thu nội địa đạt 109,224 tỷ đồng. Khoản thu thuế xuất, nhập khẩu đạt thấp chủ yếu là do phía nước bạn thực hiện ngày, giờ làm việc, mở cửa thông quan hàng hoá giảm. Đồng thời, do thực hiện Thông tư 34/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hoá qua biên giới của thương nhân cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu. Khoản thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt thấp cũng đã ảnh hưởng đến số thu nội địa trên địa bàn huyện.

Nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018, Ban Chỉ đạo thu ngân sách huyện đã xây dựng các phương án tăng cường công tác quản lý, điều hành thu ngân sách. Về thu tiền sử dụng đất, huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các thủ tục về thu tiền sử dụng đất làm cơ sở để cơ quan Thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế thu tiền sử dụng đất. Về thu phí hạ tầng cửa khẩu, huyện đã phân công Ban Quản lý Cửa khẩu Bắc Phong Sinh và các ngành liên quan tập trung triển khai các giải pháp thu hút các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu; thường xuyên đối ngoại với khu Phòng Thành (Trung Quốc) để tăng cường các hoạt động thông quan hàng hóa qua cửa khẩu.

Đối với các khoản thu về thuế, phí, lệ phí, thu các khoản khác, huyện giao Chi cục Thuế thực hiện rà soát về chính sách, cập nhật, triển khai kịp thời chính sách thuế mới để hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế; chủ động lắng nghe, nắm bắt những khó khăn vướng mắc để tháo gỡ cho người nộp thuế, tạo điều kiện tối đa về hỗ trợ người nộp thuế trong chấp hành pháp luật thuế. Chủ động thực hiện các giải pháp thu thuế ngoài quốc doanh và đôn đốc thu nợ thuế, tăng cường thu thuế phát sinh đối với các doanh nghiệp xây dựng cơ bản tỉnh ngoài. Tập trung rà soát, quản lý đăng ký kê khai nộp thuế đối với các phương tiện vận tải trên địa bàn huyện.

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bắc Phong Sinh kiểm tra hàng hóa xuất khẩu tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh.
Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bắc Phong Sinh kiểm tra hàng hóa xuất khẩu tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh.

Cùng với đó, huyện cũng yêu cầu Chi cục Thuế, Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế, việc khai báo tên hàng, mã hàng, thuế suất, trị giá, số lượng... Các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra thuế, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá... bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí. Huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát các hộ kinh doanh trên địa bàn để tập trung thu thuế, phí, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các phương tiện kinh doanh vận tải, phạt ATGT.

Quế Ninh

 

.
.
.
.
.
.
.
.