Ba Chẽ thả cá giống bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Thứ Tư, 17/10/2018, 16:11 [GMT+7]
.
.

Ngày 17/10, tại hồ chứa nước Khe Mười, xã Đồn Đạc, UBND huyện Ba Chẽ phối hợp với Chi cục Thuỷ sản (Sở NN&PTNT) tổ chức thả cá giống bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Sau khi hướng dẫn kỹ thuật thả cá, công tác chăm sóc thuỷ hải sản, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, các đại biểu cùng nhân dân đã tham gia thả hơn 4 nghìn con cá chép giống tại hồ chứa nước Khe Mười, xã Đồn Đạc.

a
Các đại biểu cùng nhân dân thả hơn 4 nghìn con cá chép giống tại hồ chứa nước Khe Mười, xã Đồn Đạc.

Đây là hoạt động thiết thực, nhằm tăng cường nhận thức của các tầng lớp nhân dân về bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung tay bảo vệ môi trường, nguồn nước; không đánh bắt thủy sản bằng các phương tiện huỷ diệt.

Bình Minh (Trung tâm TT- VH Ba Chẽ)
 

.
.
.
.
.
.
.
.