TP Móng Cái đạt chuẩn độ thị loại II

Thứ Bảy, 08/09/2018, 22:45 [GMT+7]
.
.

Ngày 7/9, tại Bộ Xây dựng đã diễn ra hội nghị thẩm định đề án đề nghị công nhận TP Móng Cái là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Trung tâm TP Móng Cái
Trung tâm TP Móng Cái.

TP Móng Cái thuộc khu kinh tế (KKT) cửa khẩu Móng Cái, là một trong 8 KKT cửa khẩu của Việt Nam theo Quyết định số 1531/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đây là KKT cửa khẩu có vị trí địa chính trị và địa kinh tế quan trọng bậc nhất trong các KKT cửa khẩu của Việt Nam. Trong đó, TP Móng Cái là thành phố cửa khẩu quốc tế hiện đại - hạt nhân của KKT, góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo vùng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Cùng với hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy thuận lợi mà các KKT cửa khẩu khác không có, trong tương lai, tại KKT này sẽ hình thành hệ thống giao thông đường hàng không và đường sắt. Trong phát triển kinh tế, thành phố thực hiện tốt chủ trương thu hút nguồn lực từ các thành phần kinh tế, ưu tiên phát triển ngành dịch vụ, tạo cho Móng Cái thương hiệu thành phố du lịch, thành phố xanh. Du lịch đã trở thành ngành kinh tế quan trọng của Móng Cái, cũng như tỉnh Quảng Ninh.

Việc lập đề án nâng loại đô thị chính là đáp ứng đòi hỏi của bản thân đô thị sau một chặng đường phát triển, đồng thời cũng là dịp để nhìn nhận đánh giá lại những ưu điểm để phát huy, những khiếm khuyết cần khắc phục trong quá trình phát triển đô thị.

Sau khi được công nhận đô thị loại III (năm 2007), TP Móng Cái đã tích cực phát huy mọi nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, mở rộng không gian, tăng cường quản lý và xây dựng văn hoá đô thị, tăng quy mô dân số.

Thành phố xây dựng nhiều công trình, dự án trọng điểm; lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị và hạ tầng kinh tế - xã hội; đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông, hệ thống thu gom, xử lý và thoát nước; mở rộng, chỉnh trang, nâng cấp các tuyến phố chính...

Đạt những thành tựu to lớn trong tất cả các mặt, đến nay TP Móng Cái  đã hội tụ đầy đủ các điều kiện để được công nhận là đô thị loại II, khẳng định được vị trí chiến lược về chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch, dịch vụ, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đối với tỉnh Quảng Ninh, góp phần tăng trưởng kinh tế cho khu vực, đẩy nhanh hơn tốc độ đô thị hóa của tỉnh...

Trong những năm gần đây, Móng Cái đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, bình quân 5 năm đạt 16,4%, gấp 1,23 lần so với giai đoạn 2006 - 2010 (13,3%/năm). Thu nhập bình quân năm 2017 đạt 3.417 USD/người. Tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố năm 2017 đạt hơn 1.400 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định đều nhất trí đánh giá đề án nâng loại đô thị Móng Cái được soạn thảo tốt, phù hợp với các quy định của pháp luật. Việc đánh giá Móng Cái theo các tiêu chí đô thị loại II về cơ bản là phù hợp. TP Móng Cái đã hội tụ đủ các điều kiện để được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh.

Hội đồng thẩm định cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, TP Móng Cái tiếp thu các ý kiến đóng góp, cần có chương trình khắc phục một số chỉ tiêu chưa đạt hoặc đạt với số điểm thấp như mật độ dân số đô thị, cơ sở giáo dục đào tạo, công trình thể dục thể thao cấp đô thị, tỷ lệ dân số được cấp nước sạch, tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật, tỷ lệ dùng hình thức hỏa táng…

Thu Trang

.
.
.
.
.
.
.
.