TP Hạ Long: Phấn đấu đảm bảo độ che phủ rừng đến năm 2020 đạt 25,5%

Thứ Tư, 11/07/2018, 16:02 [GMT+7]
.
.

UBND TP Hạ Long vừa ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 3919/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng TP Hạ Long đến năm 2020. 

Các kiểu rừng trên núi đá vôi là đặc trưng của hệ sinh thái rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới ở Hạ Long.
Các kiểu rừng trên núi đá vôi là đặc trưng của hệ sinh thái rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới ở Hạ Long.

UBND thành phố đặt ra một số chỉ tiêu chủ yếu, gồm: Bảo vệ, chăm sóc 29.557,3ha rừng hiện có, đảm bảo độ che phủ rừng đến năm 2020 đạt 25,5%; bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học của 5.031,1ha núi đá vôi thuộc vùng Vịnh Hạ Long, trồng rừng mới trên 195,6ha đất trống không có cây gỗ tái sinh, trồng lại rừng trên diện tích 200ha rừng trồng đã khai thác, xác định diện tích có khả năng đưa vào khai thác trong giai đoạn 2016 - 2020 là 200ha, trữ lượng ước đạt 14.000m3, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công tác bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng…

Trên cơ sở này, thành phố đề ra các giải pháp cụ thể về các chính sách quản lý rừng và giao đất, giao rừng, thực hiện quản lý rừng bền vững, các cơ chế, chính sách khuyến lâm, vốn đầu tư, khoa học và công nghệ, giáo dục đào tạo, hỗ trợ các ngành và hợp tác quốc tế, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển lâm nghiệp… Qua đó, hướng tới mục tiêu bảo vệ phát triển rừng, nâng cao vai trò và giá trị của môi trường sinh thái, bảo vệ toàn vẹn hệ sinh thái động, thực vật trên núi đá vôi Vịnh Hạ Long. Đồng thời từng bước nâng cao khả năng phòng hộ, bảo vệ đất, chống sạt lở của rừng, duy trì ổn định nguồn nước tại các hồ chứa nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.