Sơ kết 2 năm thực hiện phương án chia sẻ lợi ích tại Vườn quốc gia Bái Tử Long

Thứ Sáu, 06/07/2018, 13:36 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Quyết định 3002/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt “Phương án chia sẻ lợi ích trong quản lý, khai thác và phát triển bền vững nguồn lợi nhuyễn thể tự nhiên trên vùng đất ngập nước của Vườn quốc gia Bái Tử Long giai đoạn 2016-2020”, BQL Vườn quốc gia Bái Tử Long vừa phối hợp với Chi cục Thủy sản Quảng Ninh tổ chức sơ kết hoạt động giám sát, phối hợp và thực hiện cam kết trong phương án giai đoạn 2016-2020.

Vườn Quốc gia Báo Tử Long
Vườn quốc gia Bái Tử Long.

Sau gần 2 năm triển khai, việc chia sẻ lợi ích trong quản lý, khai thác và phát triển bền vững nguồn lợi nhuyễn thể tự nhiên trên vùng đất ngập nước của Vườn quốc gia Bái Tử Long đã được các bên tham gia thực hiện nghiêm túc. Mức độ đa dạng sinh học về loài trên vùng đất ngập nước của Vườn quốc gia Bái Tử Long được gia tăng; mật độ một số loài nhuyễn thể như ốc đá, ốc đụn, ốc vôi... đã tăng thêm từ 15-100% so với năm 2016; kích thước nhuyễn thể khi khai thác lớn hơn; công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường sinh thái được thực hiện tốt.

Cùng với đó, an ninh trật tự và an toàn xã hội được giữ vững, công tác phối hợp trong quản lý bảo vệ rừng, biển và môi trường giữa BQL Vườn quốc gia với các cơ quan chức năng và các đơn vị đứng chân trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực...

Phát triển sinh kế từ rừng đặc dụng dựa trên cơ chế chia sẻ lợi ích trong việc sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước là một trong những hướng đi đúng hiện nay, từ đó giúp tháo gỡ khó khăn cho yêu cầu quản lý tài nguyên bền vững, đảm bảo hài hòa giữa các lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường.

Hiểu Trân

.
.
.
.
.
.
.
.