Nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

Tạo đà tăng trưởng cả nhiệm kỳ

Thứ Sáu, 13/07/2018, 06:19 [GMT+7]
.
.

Đến nay, sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Quảng Ninh đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác. Đặc biệt, kinh tế chuyển dịch đúng hướng, an sinh xã hội được bảo đảm...

Tin liên quan

Nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững

Sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, với sự nỗ lực, sáng tạo, quyết tâm đổi mới về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền các cấp, cùng với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, KT-XH của tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Với 17 chỉ tiêu chủ yếu KT-XH mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra, đến nay tỉnh có 8 chỉ tiêu liên quan lĩnh vực kinh tế, xã hội đạt và vượt (thu ngân sách nhà nước; tổng kim ngạch xuất khẩu; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn; số bác sỹ/1 vạn dân; tỷ lệ bao phủ BHYT; tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ che phủ rừng; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và tỷ lệ chất thải y tế được thu gom, xử lý); 3 chỉ tiêu về xây dựng Đảng đạt và vượt.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hội nghị lần thứ 27
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 27 kiểm điểm 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV và tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ước tăng trưởng bình quân 10,3%/năm; GRDP đầu người tăng bình quân 9,1%/năm. Cơ cấu kinh tế thay đổi theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ, giảm tỷ trọng khu vực nông - lâm - thủy sản và công nghiệp - xây dựng. Cơ cấu thu ngân sách có sự chuyển dịch tăng dần tỷ trọng thu nội địa và giảm dần thu từ XNK, trong đó, thu nội địa bình quân 3 năm tăng 14,3%/năm, thu XNK tăng cao hơn chỉ tiêu Trung ương giao. Tổng chi đầu tư phát triển 2 năm (2016-2017) chiếm 65,8% tổng chi ngân sách; chi đầu tư phát triển trong 6 tháng 2018 chiếm 60,9% tổng chi ngân sách.

Về phát triển các ngành, lĩnh vực, Quảng Ninh tập trung cơ cấu lại kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững. Đặc biệt, ngay đầu nhiệm kỳ, tỉnh đã ban hành và tập trung triển khai Nghị quyết số 02 về phát triển dịch vụ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030, với nhiều giải pháp thiết thực. Qua đó, tăng trưởng khu vực dịch vụ luôn ở mức cao (năm 2016 đạt 10,2%, năm 2017 đạt 13,2%, 6 tháng năm 2018 ước đạt 12,9%, ước cả năm 2018 đạt 13,5%).

Cùng với đó, sản xuất công nghiệp và xây dựng phục hồi, phát triển ổn định, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp sản xuất, phân phối điện tăng cao. Mặc dù năm 2016, 2017, do ảnh hưởng thị trường tiêu thụ, nên sản lượng than sạch sản xuất giảm bình quân 0,28%/năm, tuy nhiên 6 tháng đầu năm nay ngành Than đã phục hồi, than sạch đạt 19,3 triệu tấn, tăng 2,6%, thu ngân sách nội địa từ than đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH toàn tỉnh.

Bức tranh tổng thể phát triển KT-XH 2,5 năm qua, lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục được cơ cấu lại gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng KHCN; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 4,2%/năm. Đến nay, trong tỉnh đã hình thành vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung về trồng trọt, chăn nuôi và tăng nhanh diện tích, sản lượng nuôi trồng thủy sản; tăng khai thác xa bờ, giảm khai thác vùng gần bờ gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Hiện tỉnh đã có 50/111 xã (45%) đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 33 xã so với năm 2015.

Khách du lịch tàu biển quốc tế đến Hạ Long. Ảnh: Thu Hương
Khách du lịch tàu biển quốc tế đến Hạ Long. Ảnh: Thu Hương

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, nhất là hoạt động hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp được triển khai với nhiều giải pháp thiết thực. Tỉnh đã xây dựng, triển khai đánh giá chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) bảo đảm thiết thực. Điều đáng phấn khởi, chỉ số PCI năm 2016 của Quảng Ninh đứng thứ 2 và năm 2017 vươn lên dẫn đầu cả nước. Niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư về môi trường đầu tư, kinh doanh với tỉnh tiếp tục được tăng lên. 2,5 năm qua, đã có 5.200 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn ước đạt 34.800 tỷ đồng, hết tháng 6/2018 ước đạt 16.450 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 155.850 tỷ đồng.

Ba đột phá chiến lược của Đảng được triển khai hiệu quả, trong xây dựng kết cấu hạ tầng tỉnh đã đầu tư gần 200km đường cao tốc, sân bay theo hình thức đối tác công tư (PPP). Đến nay, nhiều dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, tạo liên kết vùng và động lực phát triển cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. 

Tăng tốc hoàn thành các mục tiêu

Trong 17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra, có 4 chỉ tiêu kết quả chưa cao (cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm bình quân đầu người, tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo); 2 chỉ tiêu chưa đạt tốc độ tăng bình quân hằng năm (tốc độ tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động xã hội).

Tại nhiều cuộc họp của tỉnh để đánh giá, kiểm điểm 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, các đại biểu đã cơ bản thống nhất đánh giá, nhận định rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết, trong đó xác định: Nhu cầu đầu tư hạ tầng KT-XH lớn, nhưng nguồn lực còn hạn chế; việc triển khai một số đề án về an sinh xã hội còn chậm, có nhiệm vụ chưa đạt yêu cầu; đời sống văn hoá - xã hội tuy được cải thiện nhưng có mặt chưa tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực về quy hoạch, đất đai, đô thị, tài nguyên, bảo vệ môi trường, kinh doanh du lịch có nơi, có mặt còn hạn chế…

Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn
Tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. Ảnh: Đỗ Phương

Nguyên nhân là do bối cảnh tình hình chung của cả nước và của tỉnh còn nhiều khó khăn; nguồn lực của Nhà nước chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao; thể chế kinh tế chưa đồng bộ và nhất quán, có phần thiếu linh hoạt, hạn chế khả năng vận dụng của địa phương. Bên cạnh đó, việc thực hiện TTHC trong giải quyết một số nội dung liên quan đến tỉnh của một số bộ, ngành Trung ương còn kéo dài...

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 27, kiểm điểm 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV và tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đọc nhấn mạnh: Để thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết, tỉnh cần tiếp tục cụ thể hóa ba đột phá chiến lược của Đảng gắn với cơ cấu lại kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết từ cơ sở hạ tầng, bộ máy, sẵn sàng thực hiện Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và thành lập Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn khi được Quốc hội thông qua. Các cấp, ngành, đơn vị, địa phương chú trọng cải thiện dư địa các chỉ số PCI, Par Index, SIPAS, PAPI và tiếp tục tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, thu hút mạnh các nhà đầu tư chiến lược; tăng cường quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực, nhất là về quy hoạch, đất đai, tài nguyên, môi trường...

Đặc biệt, 6 tháng cuối năm nay, nhiều dự án, công trình của tỉnh hoàn thiện và đi vào sử dụng, đây là thời cơ để Quảng Ninh tiếp tục bứt phá, tăng tốc hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết. Vì vậy, tỉnh tiếp tục tranh thủ thuận lợi, tạo thế và đà phát triển hiện nay để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; phấn đấu tăng trưởng GRDP cao hơn con số 10,2% cả năm. Cùng với đó, các địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; tuyên truyền người dân vào cuộc thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh và Đề án 196, chương trình giảm nghèo…

Nguyễn Huế

.
.
.
.
.
.
.
.