Ngân hàng "đổ" vốn cho khu vực kinh tế ngoài nhà nước

Thứ Năm, 05/07/2018, 15:11 [GMT+7]
.
.

Nếu như trước đây, vốn ngân hàng ưu tiên tập trung cho khu vực kinh tế nhà nước, thì đến nay dòng vốn ngân hàng lại “đổ” nhiều cho khu vực kinh tế ngoài nhà nước.

Vốn ngân hàng đang
Các ngân hàng của tỉnh đang ngày càng mở rộng vốn vay đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước, tư nhân.

Dù hiện nay người dân có thể lựa chọn bỏ vốn đầu tư ở nhiều kênh, tuy nhiên, gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng vẫn là một trong những kênh đầu tư an toàn, hiệu quả. Cụ thể, đến 30/6/2018, huy động vốn tại các ngân hàng đạt 117.600 tỷ đồng, tăng 8,7% so với 31/12/2017. Qua đó, tạo điều kiện cho các ngân hàng đảm bảo khả năng thanh toán và đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đến hết tháng 6, tổng dư nợ cho vay của các ngân hàng đạt 109.000 tỷ đồng, tăng 3,6% so với 31/12/2017. Cơ cấu cho vay tiếp tục dịch chuyển phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tập trung đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, nông thôn.

Trong đó, dư nợ cho vay các lĩnh vực dịch vụ đạt 50.483 tỷ đồng, tăng 2,9% so với 31/12/2017 và chiếm 46,7% tổng dư nợ; cho vay lĩnh vực công nghiệp, khai khoáng, xây dựng đạt 46.375 tỷ đồng, tăng 2,5%, chiếm 42,9% tổng dư nợ; cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 11.242 tỷ đồng, tăng 2,8% so với 31/12/2017 và chiếm 10,4% tổng dư nợ, góp phần thúc đẩy phát triển các lĩnh vực dịch vụ, nông nghiệp, nông thôn theo định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Lãi suất cho vay hiện nay đang được các ngân hàng áp dụng cũng được đánh giá là thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng và tiết giảm chi phí vốn vay. Cụ thể, mức lãi suất cho vay ngắn hạn đối với 5 lĩnh vực ưu đãi tối đa từ 6-6,5%/năm, đối với nhóm khách hàng tốt, tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, lãi suất cho vay từ 4-5%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn các lĩnh vực khác hiện nay phổ biến từ 6,8-9%/năm; lãi suất cho vay trung, dài hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên từ 9,3-11%/năm, các lĩnh vực khác phổ biến từ 10,5-12%/năm.

Đáng chú ý, đến hết tháng 6, dư nợ cho vay doanh nghiệp ngoài nhà nước và cá nhân, hộ gia đình đạt trên 76.000 tỷ đồng, chiếm 69,5% tổng dư nợ; dư nợ cho vay các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước có vốn chi phối đạt trên 33.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 30,5% tổng dư nợ. 

Các lĩnh vực dịch vụ đang có nhu cầu vay vốn rất lớn từ phía ngân hàng. (Trong ảnh: Dịch vụ chèo đò trên Vịnh Hạ Long)
Lĩnh vực dịch vụ đang có nhu cầu vay vốn rất lớn từ phía ngân hàng. (Trong ảnh: Dịch vụ chèo đò trên Vịnh Hạ Long)

Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Đoan cho biết: Thời gian trước đây, tỷ trọng vay vốn của các doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước chiếm cao trong cơ cấu tín dụng cho vay của các ngân hàng trên địa bàn. Tuy nhiên, hiện nay theo chính sách của các ngân hàng, đối với khoản vay của nhiều tập đoàn nhà nước sẽ do ngân hàng tổng phụ trách, chứ không để lại ngân hàng địa phương. Cùng với đó, Quảng Ninh cũng là địa bàn phát triển năng động, các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển rất nhanh, nhu cầu vốn nhiều, vì vậy bản thân các ngân hàng địa phương cũng phải có cách điều chỉnh, tìm khách hàng vay vốn phù hợp với tình hình thực tế. Một điều đáng mừng là, khả năng trả vốn của các doanh nghiệp ngoài nhà nước hiện nay cơ bản là tốt, do đó ngân hàng cũng ngày một mạnh dạn để mở rộng vốn.

Được biết, thời gian qua NHNN Chi nhánh Quảng Ninh đã cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nhóm giải pháp về điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, lãi suất, xử lý nợ xấu, cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phát triển các ngành dịch vụ, công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng... Trong đó, để hỗ trợ các thành phần kinh tế tiếp cận vốn vay hiệu quả, NHNN Chi nhánh Quảng Ninh đã và đang triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 5/3/2018, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 6/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Song song với đó là xây dựng các chương trình làm việc, duy trì kênh thông tin với Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Ninh; tham gia các hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp, doanh nhân Quảng Ninh do UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ dân về lĩnh vực ngân hàng. Tuyên truyền, phổ biến các chương trình, chính sách hỗ trợ của ngân hàng đối với doanh nghiệp trong quá trình thành lập, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh; tiếp nhận và giải đáp các ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp liên quan đến tín dụng, thanh toán, ngoại hối.

Hồng Nhung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.