Linh hoạt trong quản lý, điều hành thu ngân sách

Thứ Sáu, 13/07/2018, 07:04 [GMT+7]
.
.

Với việc chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành hoạt động thu ngân sách nhà nước (NSNN) đã giúp cho Quảng Ninh luôn giữ vững tốc độ tăng trưởng số thu ngân sách, đồng thời đáp ứng được các nhiệm vụ chi ngân sách, đặc biệt là chi cho đầu tư phát triển.

Tin liên quan

Sản xuất khăn mặt tại KCN Texhong Hải Hà.
Thu ngân sách từ khối FDI tiếp tục tăng trưởng trong thời gian qua. (Ảnh: Sản xuất khăn mặt tại KCN Texhong Hải Hà)

Tăng trưởng kinh tế hỗ trợ thu ngân sách

Quảng Ninh trong những năm gần đây được đánh giá là địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao. Đáng chú ý, giai đoạn từ năm 2016 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân của tỉnh tăng 10,3%/năm. Năng suất lao động đạt 197,7 triệu đồng/người/năm, tăng bình quân 10,6%/năm.

Cùng với tốc độ tăng trưởng cao liên tục và khá ổn định của GRDP trong 2,5 năm qua, cơ cấu ngành kinh tế của tỉnh cũng đã có sự thay đổi đáng kể theo hướng tích cực, phù hợp với định hướng đặt ra, đó là tăng mạnh tỷ trọng khu vực dịch vụ so với cơ cấu kinh tế. Cụ thể, so với cuối năm 2015, tính đến tháng 6/2018, tỷ trọng lĩnh vực nông - lâm - thủy sản của tỉnh chiếm 5,9%, giảm 1,5%; công nghiệp - xây dựng chiếm 51,2%, giảm 0,6%; dịch vụ chiếm 42,9%, tăng 1,7%.

Có thể thấy, số thu NSNN của tỉnh thời gian qua được hỗ trợ rất lớn từ tăng trưởng kinh tế địa phương. Theo báo cáo của Sở Tài chính, trong 2,5 năm qua, tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 97.069 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 68.693 tỷ đồng, thu thuế XNK đạt 28.913 tỷ đồng.

Đặc biệt, cơ cấu thu ngân sách tiếp tục được điều chỉnh, ngày càng thể hiện rõ sự chuyển dịch, tăng dần tỷ trọng thu nội địa và giảm dần tỷ trọng thu từ hoạt động XNK. Đặt trong bối cảnh điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp tăng trưởng chưa đồng đều, một số chính sách chung của Trung ương đã và đang tác động không nhỏ tới số thu ngân sách, có thể khẳng định đây thực sự là một nỗ lực rất lớn của Quảng Ninh.

Theo đó, về số thu ngân sách nội địa: Năm 2016 đạt 25.262 tỷ đồng (chiếm 66%); năm 2017 đạt 27.651 tỷ đồng (chiếm 72%); 6 tháng đầu năm 2018 đạt 16.661 tỷ đồng (chiếm 76%). Về thu thuế XNK: Năm 2016 đạt 12.753 tỷ đồng (chiếm 34%); năm 2017 đạt 10.946 tỷ đồng (chiếm 28%); 6 tháng đầu năm 2018 đạt 5.214 tỷ đồng (chiếm 24%).

Giai đoạn 2016-2018, số thu ngân sách nội địa đã đảm bảo năm sau cao hơn năm trước, bình quân 3 năm tăng 14,3% (năm 2016 tăng 28%, năm 2017 tăng 10%; dự kiến năm 2018 tăng 10%), vượt chỉ tiêu 10% Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đặt ra; thu XNK tăng cao hơn chỉ tiêu Bộ Tài chính giao.

Tăng trưởng ngân sách tạo điều kiện
Tăng trưởng ngân sách hỗ trợ tăng cường đầu tư các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. (Trong ảnh: Dự án Cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến)

Siết chặt kỷ cương về tài chính

Trên cơ sở những kết quả trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt được qua 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; đồng thời, căn cứ dự báo những thuận lợi, khó khăn trong 2,5 năm còn lại của nhiệm kỳ, tỉnh Quảng Ninh dự kiến một số chỉ tiêu kinh tế đến 2020.

Trong đó, nhất quán quan điểm: Không thay đổi mục tiêu tổng quát, chỉ thay đổi biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện cho phù hợp với tình hình mới để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra.

Riêng đối với chỉ tiêu về tổng thu NSNN, dự kiến phấn đấu: Năm 2018 đạt 36.360 tỷ đồng, năm 2019 đạt 39.018 tỷ đồng, năm 2020 đạt 42.357 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 4%/năm. Trong đó, thu ngân sách nội địa năm 2018 đạt 30.360 tỷ đồng, năm 2019 đạt 33.418 tỷ đồng, năm 2020 đạt 36.757 tỷ đồng, tăng bình quân 12,6%/năm (vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra tăng tối thiểu 10%/năm); thu XNK phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch Trung ương giao.

Để đạt được con số này, tỉnh đã xây dựng và triển khai các phương án điều hành thu, chi ngân sách quyết liệt, tập trung phân cấp nguồn thu, tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương. Đặc biệt, đẩy mạnh phân cấp nguồn thu cho các địa phương để tạo thế chủ động trong công tác quản lý, điều hành ngân sách, tăng khả năng tự cân đối; đảm bảo mục tiêu phát triển KT-XH của các địa phương, phấn đấu giảm dần số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh.

Tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp 6 tháng đầu năm, tháng 7/2018.
Tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp 6 tháng đầu năm (tháng 7/2018). Ảnh: Đỗ Phương

Tiếp tục tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính với mục tiêu nhanh nhất, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân; đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhất là khó khăn các ngành trọng điểm như than, nhiệt điện.

Đồng thời, tăng cường siết chặt kỷ cương về tài chính ngân sách ở tất cả các cấp, ngành; cân đối thu - chi, khai thác tối đa nguồn thu; tăng cường kiểm tra, thanh tra thuế, chống thất thu ngân sách. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để bổ sung chi đầu tư phát triển; ưu tiên bố trí vốn để thanh toán cho các dự án hoàn thành có quyết toán và các dự án trọng điểm, động lực; cân đối các nguồn lực để bổ sung thanh toán nợ xây dựng cơ bản.

Với những giải pháp chủ động, quyết liệt trên, tin tưởng rằng thu NSNN năm 2018 và những năm còn lại trong nhiệm kỳ sẽ đạt và vượt kế hoạch đặt ra. Qua đó, tiếp tục tạo lực đẩy mạnh mẽ trong phát triển KT-XH của Quảng Ninh; đồng thời, củng cố vị trí là một trong những địa phương đứng trong tốp đầu thu ngân sách cao của cả nước.

Hồng Nhung

.
.
.
.
.
.
.
.