Đột phá trong thu ngân sách

Chủ Nhật, 08/07/2018, 17:17 [GMT+7]
.
.

Mặc dù năm 2018, dự toán thu tỉnh giao tăng 92% so với năm 2017, song tình hình thực hiện thu ngân sách 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện Vân Đồn có nhiều khởi sắc, nhiều chỉ tiêu thu hoàn thành và vượt dự toán.

Cán bộ Chi Cục thuê Vân Đồn hướng dẫn người dân thưc hiện các thủ tục nộp thuế
Cán bộ Chi cục Thuế Vân Đồn hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục nộp thuế.

Ngay từ đầu năm, huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì và phát huy hiệu quả của Ban Chỉ đạo tăng cường điều hành thu - chi ngân sách từ huyện đến xã, thị trấn; quản lý chặt chẽ các khoản thu thuế, phí trên địa bàn; khai thác tốt các nguồn thu từ đất; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, xã, thị trấn rà soát các nguồn thu phát sinh để tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách, chống gian lận thương mại. Đồng thời, tăng cường thu hồi nợ đọng thuế, nợ đọng tiền sử dụng đất các dự án đầu tư hạ tầng; triển khai thu các khoản phát sinh như: Thuế xây dựng cơ bản tư nhân, thuế xây dựng vãng lai và kinh doanh vận tải cá nhân...

Nhờ vậy, tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 227,107 tỷ đồng, đạt 95% dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm, tăng 67% so với cùng kỳ. Trong đó, một số chỉ tiêu thu hoàn thành kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ như: Lệ phí trước bạ (đạt 103%), thu từ khu vực đầu tư nước ngoài (đạt 123%), thu tiền sử dụng đất (đạt 106%), thu tiền thuê đất, mặt nước (đạt 154%), thu khác ngân sách (đạt 134%). Một số chỉ tiêu thu hoàn thành trên 50% dự toán như: Thu từ DNNN địa phương (đạt 69%), thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (đạt 72%), thuế thu nhập cá nhân (đạt 79%)...

Kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp. Cùng với đó là sự tác động tích cực của việc xây dựng, hoàn thiện và chờ phê duyệt đề án Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn dẫn đến thị trường bất động sản của huyện, các hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn phát sinh nhiều, số thu tiền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ tăng cao. Các ngành cũng tích cực trong đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, nên số thu từ lĩnh vực ngoài quốc doanh tăng cao so với cùng kỳ năm trước (tăng 98%). Đặc biệt, do thay đổi về chính sách thuế (tiền thuê đất nộp một lần cho cả kỳ thuê đất) nên số thu này tăng 207% so với cùng kỳ.

Sản xuất ruốc hầu tại  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại thuỷ sản Quảng Ninh
Sản xuất ruốc hàu tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại thuỷ sản Quảng Ninh.

Bà Trương Thị Thúy Huyền, Trưởng Phòng Tài chính huyện Vân Đồn, cho biết: Công tác điều hành và quản lý chi ngân sách của đa số các đơn vị, xã, thị trấn đã bám sát dự toán được giao, đáp ứng nhiệm vụ HĐND huyện giao đầu năm. Ngoài chi thường xuyên, huyện đã chủ động bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất phát sinh như phòng chống dịch bệnh, khắc phục thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo kinh phí phục vụ các nhiệm vụ chính trị lớn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, thường xuyên chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường giám sát kiểm tra, kiểm soát chi trong quá trình sử dụng ngân sách, phát hiện, uốn nắn kịp thời và xử lý nghiêm những trường hợp chi sai, vượt chế độ và định mức chi tiêu tài chính hiện hành; thực hiện nghiêm Chỉ thị của trung ương, tỉnh trong chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018; tiết giảm 10% chi thường xuyên để đảm bảo cải cách tiền lương.

Với mục tiêu hoàn thành thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ KT-XH và dự toán ngân sách năm 2018, từ nay đến cuối năm, huyện tăng cường quản lý khai thuế, khai thác tăng thu đối với các khoản thu có tiềm năng, đồng thời đẩy mạnh công tác chống thất thu ngân sách, quản lý tốt hoạt động khai thác đất đá phục vụ thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn. Hướng dẫn các đơn vị khai, nộp kịp thời các khoản thuế, phí phát sinh vào NSNN. Phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ hoạt động nạo hút luồng lạch trên địa bàn, quản lý hoạt động tận thu, chế biến, tiêu thụ cát nhiễm mặn, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, phí theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế, trong đó tập trung vào các doanh nghiệp đã được Cục Thuế tỉnh giao nhiệm vụ kiểm tra, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm về thuế; tăng cường kiểm tra các tổ chức, cá nhân không đăng ký nhưng thực tế có kinh doanh để đưa vào diện quản lý thuế; tăng cường kiểm tra các cơ sở mới kinh doanh, đảm bảo 100% cơ sở sản xuất kinh doanh đều được quản lý thuế. Tích cực tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; thực hiện tốt quy chế “một cửa” nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế; công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng những trường hợp nợ thuế kéo dài theo quy định của Luật Quản lý thuế...

Thu Trang

.
.
.
.
.
.
.
.