Dành nguồn lực cho các tuyến đê: Không thể chậm trễ

Thứ Tư, 11/07/2018, 09:33 [GMT+7]
.
.

Quảng Ninh đã dành nguồn lực rất lớn để đầu tư nâng cấp, gia cố, sửa chữa các tuyến đê, trong đó, riêng chương trình nâng cấp đê biển, tỉnh đã đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn còn nhiều tuyến đê chưa được kiên cố hóa, nhất là các tuyến đê cấp 4, 5. 

Tuyến đê đã cơ bản đáp ứng nhiệm vụ phòng chống gió bão cấp 10, tần suất triều cường 5%, nước dâng do bão với tần suất 20%.
Đê Hà Nam được nâng cấp, cơ bản đáp ứng nhiệm vụ phòng chống gió bão cấp 10, tần suất triều cường 5%, nước dâng do bão với tần suất 20%.

Đê Hà Nam là tuyến đê cấp 3 xung yếu trên địa bàn tỉnh. Với chiều dài 33,37km, đê có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho hơn 56.000 dân và trên 5.100ha đất sản xuất nông nghiệp thuộc 8 xã đảo Hà Nam. Trước nhu cầu bức thiết của việc nâng cấp tuyến đê đảm bảo an toàn cho người dân, tháng 3/2005 UBND tỉnh đã phê duyệt Dự án tổng thể nâng cấp đê Hà Nam. Để đáp ứng nhu cầu vốn, đầu tháng 7/2009 tỉnh tiếp tục điều chỉnh phê duyệt lại dự án với tổng mức đầu tư 411 tỷ đồng (trung ương 50% kinh phí, tỉnh 50% kinh phí).

Đến nay, tuyến đê đã thi công gia cố được 21,2/33,6km. Đồng thời hoàn thành thi công 4,7km đoạn xung yếu từ Km20+240 đến Km25; sửa chữa cống Vị Dương 2; kè mái phía biển; tường chắn sóng; sửa chữa cống tiêu thoát... Toàn tuyến đã cơ bản đáp ứng nhiệm vụ phòng chống gió bão cấp 10, tần suất triều cường 5%, nước dâng do bão với tần suất 20%. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 7,6km chưa được kiên cố hóa cũng như chưa trồng bổ sung cây chắn sóng khu vực vị trí chân đê đoạn từ Km21+00 đến Km26+00. Bên cạnh đó, đến hết năm 2018, nguồn vốn bố trí cho dự án đã hết. Hiện Sở NN&PTNT đang xin điều chỉnh để bố trí bổ sung nguồn vốn hoàn thành dự án. 

Đê Đồng Rui sẽ được nâng cấp trong năm 2019
Đê Đồng Rui sẽ được nâng cấp trong năm 2019.

Hệ thống đê ngăn mặn xã Đồng Rui có tổng chiều dài 20,8km được xác định là tuyến đê xung yếu bảo vệ toàn bộ xã với diện tích tự nhiên 4.910ha và 750 hộ dân đang sinh sống. Đây là tuyến đê cấp 5 thuộc trách nhiệm đầu tư của huyện Tiên Yên. Tuy nhiên, do khó khăn về vốn nên tuyến đê mới được gia cố tạm thời. Chịu thêm ảnh hưởng của mưa bão, sóng biển, triều cường nên sau một thời gian đê đã bị bào mòn, xói lở, xuống cấp. Ngoài ra, 5 đoạn xung yếu với tổng chiều dài khoảng 2,2km bị bào mòn mạnh; 6 cống tiêu dưới đê kết cấu hộp bị xói lở hạ lưu; cống tiêu thoát nước nhỏ do người dân tự làm. Sau nhiều năm, dự án nâng cấp đê Đồng Rui mới đang được trình UBND tỉnh phê duyệt đầu tư. Dự kiến, dự án sẽ được bố trí vốn trong năm 2019. 

Hiện nay toàn tỉnh chỉ có 80% đê cấp 4 và 30% đê cấp 5 được các địa phương gia cố, sửa chữa, tu bổ. Như TP Móng Cái, hiện mới chỉ có 32/71,52km đê đã được nâng cấp, chống chịu được gió bão cấp 9. Các tuyến đê còn lại như đê Mắn Thí (phường Bình Ngọc), đê Đầu Đông - Núi Giỏ (xã Vĩnh Thực), đê Thoi Phi (xã Vạn Ninh), đê Ông Tam (xã Hải Đông)... chưa được gia cố nên chỉ chống chịu được bão dưới cấp 8.

Do đó, bên cạnh nỗ lực của tỉnh, các địa phương cần chủ động bố trí kinh phí nâng cấp những tuyến đê, phòng chống lụt bão, đảm bảo tính mạng và tài sản cho người dân.

Quỳnh Hoa

.
.
.
.
.
.
.
.