Đánh giá thực hiện Đề án 196 và 2 chương trình mục tiêu quốc gia

Thứ Sáu, 20/07/2018, 18:00 [GMT+7]
.
.

Chiều 20/7, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá 6 tháng đầu năm 2018 thực hiện Đề án 196 đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn và 2 chương trình mục tiêu quốc gia (giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới).

6 tháng đầu năm, 2 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới (NTM) và Đề án 196 đã được tỉnh Quảng Ninh triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp cụ thể. Từ việc lồng ghép nguồn lực các chương trình đã tạo sức mạnh hỗ trợ trong đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Diện mạo các xã, thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn và địa phương xây dựng NTM ngày càng khởi sắc; đời sống người dân được nâng lên, rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa các vùng, miền trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu kết luận hội nghị.

Đến tháng 6/2018, toàn tỉnh có 50/111 xã đạt chuẩn NTM; giảm 0,3% tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,95%. Về Đề án 196, có xã Lục Hồn (Bình Liêu) đã đạt 2/3 tiêu chí, 8/11 điều kiện để hoàn thành chương trình 135; có 10 thôn đạt 2/2 tiêu chí, hoàn thành chương trình 135, ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Mục tiêu năm nay có ít nhất 12 xã đạt chuẩn xây dựng NTM, giảm 0,7% tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh, còn 1,55%; có thêm 2 xã, 34 thôn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn.     

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Đề án 196 và các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn nhiều khó khăn. Hiện Quảng Ninh đang đứng ở vị trí khá khiêm tốn về chương trình xây dựng NTM so với các tỉnh đồng bằng Sông Hồng; tiến độ giải ngân chậm; một số mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất về chăn nuôi không tái sản xuất mở rộng; còn không ít người dân có tư tưởng trông chờ, ỷ lại; một số huyện còn lúng túng trong giao đơn vị làm chủ đầu tư, quản lý dự án xây dựng cơ bản, nên chậm trong việc giao kế hoạch vốn thực hiện đề án. 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo: 6 tháng cuối năm, thực hiện chương trình xây dựng NTM, 22 xã đã đăng ký tham gia đạt chuẩn NTM phải tập trung thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu của chương trình, hướng tới mục tiêu là tất cả các xã này đều phải đạt chuẩn NTM. Các địa phương tiếp tục tuyên truyền, phát huy vai trò chủ thể của người dân tham gia thực hiện chương trình xây dựng NTM và giảm nghèo. Trong đó, đặc biệt chú trọng tuyên truyền, huy động sự tham gia tích cực của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh nông thôn. Ngoài nguồn vốn ngân sách, các địa phương tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa thực hiện các chương trình, đề án. Việc hình thành và triển khai các thôn mẫu, vườn mẫu phải đi vào thực chất, tránh hình thức, chung chung, thiếu hiệu quả.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh: Thực hiện chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm, về cơ bản, tỉnh đã triển khai khá tốt. Tuy nhiên, các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng, sản lượng và giá trị sản phẩm OCOP, khuyến khích người sản xuất tham gia tích cực hơn nữa chương trình này. Đồng thời, tổ chức hiệu quả các hội chợ, tạo môi trường, sân chơi sôi động, hiệu quả cho doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Lãnh đạo huyện Bình Liêu phát biểu tại hội nghị.
Lãnh đạo huyện Bình Liêu phát biểu tại hội nghị.

Về Đề án 196, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải khuyến khích người dân tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng chính sách xã hội để phát triển sản xuất; có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời các xã, thôn thực hiện tốt, đặc biệt là các hộ nghèo có ý thức vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của tỉnh, các địa phương tiếp tục huy động nguồn lực khác, đôn đốc hướng dẫn bà con tham gia thực hiện và giám sát tốt việc triển khai các chương trình, đề án tại địa phương. 

Nguyễn Huế

.
.
.
.
.
.
.
.