Đảng bộ TKV: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II

Thứ Ba, 10/07/2018, 17:02 [GMT+7]
.
.

Ngày 10/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II. Tới dự có đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn chủ trì hội nghị.

Tin liên quan

22
6 tháng đầu năm 2018, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của TKV đều hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. (Ảnh chụp tại Công ty Tuyển Than Cửa Ông)

3 năm qua, Đảng bộ Tập đoàn đã đề ra chương trình hành động và nhiều nghị quyết nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II. Qua đó, Tập đoàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cung cấp đủ than cho nền kinh tế trong nước, bảo toàn và phát triển vốn, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, tiếp tục sắp xếp đổi mới để nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, tham gia chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, góp phần kiềm chế lạm phát, tham gia tích cực công tác an sinh xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng - an ninh.

Cụ thể, kết quả sản xuất kinh doanh từ năm 2016 đến tháng 6/2018, tốc độ tăng trưởng tổng doanh thu bình quân đạt 3,5%/năm. Năng suất lao động tăng bình quân 7%/năm, đạt 155% so với Nghị quyết. Thu nhập bình quân người lao động tăng 4%/năm, đạt 114% so với Nghị quyết.

Riêng kết quả 6 tháng đầu năm 2018, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của Tập đoàn đạt cao, từ 55-60% kế hoạch năm. Tất cả các lĩnh vực sản xuất đều có tăng trưởng ổn định. Doanh thu toàn Tập đoàn đạt 65.970 tỷ đồng. Nộp ngân sách trên 8.500 tỷ đồng. Lợi nhuận ước đạt 2.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm.

22
Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Tập đoàn đã ban hành nhiều nghị quyết để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Qua đó tạo sự đoàn kết, thống nhất toàn cán bộ, đảng viên và người lao động trong việc thực hiện các mục tiêu sản xuất và kinh doanh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, phát huy cao độ vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

22
Đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn phát biểu tại hội nghị.

Đề cập đến mục tiêu giai đoạn 2018-2020, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh: Mục tiêu của TKV sẽ trở thành tập đoàn kinh tế vững mạnh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; trên cơ sở sử dụng tối đa nguồn lực sẵn có, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chủ yếu là than, khoáng sản, điện lực, cơ khí mỏ, công nghiệp hóa chất, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng doanh thu bình quân từ 4-6%; năng suất lao động tăng bình quân 8%; thu nhập bình quân người lao động tăng 6%/năm.

Để đạt được các mục tiêu này, đồng chí Lê Minh Chuẩn đề nghị toàn Đảng bộ tập trung vào các nhiệm vụ trọng yếu như: Chủ động lãnh đạo, điều hành để hoàn thành thắng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020; quyết liệt thực hiện các nội dung của đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2017 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2030. Bên cạnh đó, chủ động thực hiện công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tích cực chăm lo đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đi đôi với công tác an sinh xã hội; chủ động trong công tác thăm dò, phát triển tài nguyên để đáp ứng được yêu cầu phát triển của Tập đoàn giai đoạn tới.

22
Đảng ủy Tập đoàn khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018.

Tại hội nghị, nhiều cá nhân được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam”. Ngoài ra, Đảng ủy Tập đoàn cũng đã khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018.

Phạm Tăng

.
.
.
.
.
.
.
.