Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng

Thứ Ba, 19/06/2018, 09:18 [GMT+7]
.
.

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 4078/UBND-NLN2 về việc tăng cường quản lý, bảo vệ rừng và đẩy nhanh xây dựng, phê duyệt Đề án giao đất, giao rừng trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng kiểm lâm huyện Hải Hà tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân phát dọn thực bì, bảo vệ rừng
Lực lượng kiểm lâm huyện Hải Hà tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân phát dọn thực bì, bảo vệ rừng. Ảnh: Ánh Hồng (Trung tâm TT-VH Hải Hà)

Vừa qua, Sở NN-PTNT có Văn bản số 1857/BC-SNN&PTNT báo cáo làm rõ phản ánh của báo Tuổi trẻ online về việc khai thác rừng phòng hộ tại xã An Sinh (TX Đông Triều). Theo đó, UBND tỉnh đã có những yêu cầu, chỉ đạo Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với UBND TX Đông Triều chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ, xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đã không cập nhật, theo dõi chặt chẽ, đầy đủ về quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn thị xã dẫn đến tham mưu, xác nhận cho người dân khai thác diện tích rừng trồng trong quy hoạch rừng phòng hộ không đảm bảo quy định về quy chế quản lý rừng phòng hộ. Đồng thời, Sở NN-PTNT cũng phải chấn chỉnh ngay và có kế hoạch hướng dẫn, tập huấn lại cho lực lượng kiểm lâm, chính quyền cơ sở về quy trình và thủ tục khai thác trồng rừng.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn thường xuyên rà soát, cập nhật, thống kê đầy đủ, chính xác về quy hoạch 3 loại rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ để theo dõi diễn biến của rừng hằng năm. Từ đó, có biện pháp quản lý, bảo vệ, nâng cao chất lượng rừng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình thẩm định phê duyệt Đề án giao đất, giao rừng…

Vân Anh

.
.
.
.
.
.
.
.