Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn

Thứ Tư, 13/06/2018, 08:46 [GMT+7]
.
.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3872/UBND-NLN2 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng trong cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản số vụ và mức độ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng đã giảm so với cùng kỳ các năm trước; công tác pháp chế thực hiện nghiêm minh và nhiều hoạt động bảo vệ rừng căn bản đi vào nền nếp. Tuy nhiên, tình hình tranh chấp đất rừng giữa người dân và các công ty lâm nghiệp, tổ chức vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc dư luận.

a
Tăng cường thực hiện các biện pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai các biện pháp bảo vệ và phát triển rừng đi vào cụ thể tại địa phương, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở NN&PTNT, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp tăng cường kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các cấp chính quyền cơ sở, các chủ rừng và vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc có hiệu quả đối với công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, nhất là đối với tranh chấp đất rừng giữa người dân với các công ty lâm nghiệp, tổ chức; các vi phạm về công tác quản lý bảo vệ rừng đầu nguồn (đặc biệt đối với diện tích rừng đã được chuyển đổi từ rừng sản xuất sang rừng phòng hộ ở những vị trí xung yếu).

Thái Bình

.
.
.
.
.
.
.
.