Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng

Thứ Hai, 18/06/2018, 17:06 [GMT+7]
.
.

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 4100/UBND-QH2 về việc nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các địa phương, các ngành tiếp tục rà soát tổng thể, toàn diện các dự án trên địa bàn, đặc biệt là những dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật, chủ động đề xuất giải pháp, kiến nghị, thực hiện xử lý, thu hồi, xử lý dứt điểm việc thu hồi những dự án.

Các dự án đã giao đất, cho thuê đất chậm tiến độ, vi phạm pháp luật, nếu đủ điều kiện thì thực hiện ngay việc thu hồi và tổ chức thu hồi ngoài thực địa, bàn giao cho địa phương tiếp nhận, quản lý. Địa phương chủ trì, phối hợp cùng liên ngành việc tổ chức xác định tài sản, công trình đã đầu tư trên đất của dự án để làm cơ sở cho nhà nước thu hồi, bồi thường GPMB khi thực hiện đầu tư các dự án mới trên đất đã thu hồi.

Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị, thực hiện đúng các quy hoạch đã duyệt, đồng thời hạn chế tối đa việc điều chỉnh các quy hoạch và điều chỉnh cơ cấu, mục đích sử dụng đất tại các quy hoạch, đặc biệt là tại các dự án đã phê duyệt quy hoạch chi tiết; tập trung hoàn thiện kiến trúc đô thị của từng quy hoạch.

Hiểu Trân

.
.
.
.
.
.
.
.