Đông Triều nâng chất xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, 21/06/2018, 20:10 [GMT+7]
.
.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 - 2020, TX Đông Triều đã chủ động nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM theo hướng làm từ trong nhà ra ngoài ngõ, bắt đầu từ việc xây dựng hộ mẫu, vườn mẫu, thôn kiểu mẫu. Cùng với đó, Đông Triều cũng hướng tới mục tiêu hoàn thiện các tiêu chí công nhận, nâng loại đô thị.

Hệ thống kênh mương ở thôn Trại Mới A, xã Bình Khê, TX Đông Triều được đầu tư xây mới, bảo đảm dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân.
Hệ thống kênh mương ở thôn Trại Mới A, xã Bình Khê, TX Đông Triều, được đầu tư xây mới, bảo đảm dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân.

Nhằm nâng cao chất lượng xây dựng NTM, Đông Triều đã ban hành các kế hoạch chỉ đạo cụ thể. Trong đó chú trọng phát triển sản xuất, vệ sinh môi trường, xây dựng hạ tầng cơ sở, thành lập các tổ công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban, cơ quan, đơn vị, cá nhân đảm nhận, phụ trách từng nội dung của bộ tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu.

Tính đến đầu tháng 6/2018, các xã, phường đã triển khai thi công được 40,192m đường liên thôn, xóm, kênh mương; vận động nhân dân hiến 24.289m2 đất để mở rộng đường, mương, công trình công cộng; huy động 625 ngày công chỉnh trang, xây mới, sửa chữa nhà văn hóa, nhà ở… Đồng thời triển khai thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh”, qua 5 tháng đầu năm, các xã, phường đã huy động được 81.559 lượt người tham gia, dọn vệ sinh 1.502,5km đường, thu gom 1.857,3m3 rác thải. Đối với 3 xã làm điểm về xây dựng NTM kiểu mẫu là An Sinh, Bình Khê, Việt Dân, công tác về tuyên truyền, chỉnh trang nhà văn hóa thôn, xây dựng tuyến đường mẫu, vệ sinh môi trường được triển khai đồng bộ, hiệu quả, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Qua đó, kết quả thực hiện các chỉ tiêu ở 3 xã đều đạt kết quả khả quan: Bình Khê đạt 32/50 chỉ tiêu; Việt Dân đạt 34/50 chỉ tiêu; An Sinh đạt 30/50 chỉ tiêu.

Thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, thị xã cũng đã huy động nguồn lực tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện thị xã đã chỉ đạo thực hiện công tác "dồn điền đổi thửa", quy hoạch vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Đồng thời, thực hiện chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với mô hình sản xuất khoai tây Atlantic, sản xuất nếp cái hoa vàng, khoai lang tím Nhật, xây dựng thương hiệu sản phẩm na dai Đông Triều…

Xây dựng, chỉnh trang đô thị, Đông Triều hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị loại III
Chỉnh trang, phát triển đô thị văn minh, sạch đẹp, Đông Triều hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị loại III. Trong ảnh: Làm đường thoát nước ở khu Vĩnh Trung 2, phường Mạo Khê, TX Đông Triều.

Đẩy mạnh phát triển, xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp, thị xã đã phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra đôn đốc các xã, phường thực hiện nghiêm túc công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh. Qua các đợt ra quân kiểm tra trong 6 tháng đầu năm, các ngành chức năng của thị xã đã xử lý, thu giữ 138 biển quảng cáo, 2 ô dù, tháo dỡ 40 mái che, mái vẩy, 31 băng rôn quảng cáo, tiến hành nhắc nhở hơn 325 trường hợp bày bán hàng hóa, đặt biển quảng cáo sai quy định… Thông qua các hoạt động ra quân chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường đã nâng cao được nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về sử dụng vỉa hè, lòng đường của người dân, góp phần đảm bảo ATGT, đường thông, hè thoáng, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, Phó Phòng Quản lý đô thị TX Đông Triều: Việc hoàn thiện các tiêu chí công nhận đô thị, nâng loại đô thị cũng được thị xã đẩy mạnh. Đối với việc đưa 4 xã là Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ, Hoàng Quế thành phường, Phòng Quản lý đô thị đã phối hợp với các xã trên cơ sở rà soát các tiêu chí thành lập phường, xây dựng kế hoạch hoàn thiện các tiêu chí còn yếu, thiếu, chủ động bố trí nguồn nhân lực để đầu tư các công trình theo phân cấp, báo cáo UBND thị xã xem xét đầu tư đối với những dự án vượt thẩm quyền. Còn đối với việc xây dựng, hoàn thiện tiêu chí để xây dựng đô thị loại III, khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt như về nhà tang lễ, quy chế quản lý kiến trúc đô thị, hạ tầng kỹ thuật còn yếu.

Vân Anh

.
.
.
.
.
.
.
.