Chưa triển khai được cầu chính qua cặp cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc)

Thứ Ba, 19/06/2018, 16:25 [GMT+7]
.
.

Để phát triển đồng bộ hạ tầng cửa khẩu, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã thống nhất đầu tư xây dựng cầu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô - Động Trung. Tuy nhiên sau hơn một năm triển khai, hạng mục cầu chính vẫn chưa thực hiện được.

BQN_2340.jpg
Đường tràn thông quan tạm giữa 2 cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc) đã hoàn thành thi công.

Theo BQL Dự án đầu tư công trình giao thông tỉnh, để chuẩn bị triển khai dự án này, phía Việt Nam xây dựng 2 công trình tạm gồm đường tràn và cầu thép nhằm đảm bảo thông quan liên tục giữa 2 cửa khẩu và đã hoàn thành vào cuối năm 2017. Phía Trung Quốc cũng đã thi công xong đường tràn kết nối với đường tràn thông quan tạm của Việt Nam để chuyển hoạt động thông quan của 2 nước qua đường tràn tạm. Khi đó, các nhà thầu sẽ thực hiện tháo dỡ, thu gọn mặt bằng tổ chức thi công hạng mục cầu chính.

Tuy nhiên, hiện cầu chính chưa thi công được là do phía Trung Quốc chưa hoàn thành các thủ tục để tiến hành thông quan qua cửa khẩu thông quan tạm. Vì thế, vị trí thi công cầu chính chưa có mặt bằng để thi công do hoạt động thông quan vẫn diễn ra.

Dự án cầu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô - Động Trung dài 78m, rộng 11m, gồm 3 nhịp dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực, mỗi nhịp dài 24m, mố và trụ cầu trên hệ móng cọc khoan nhồi đường kính 1,5m. Trong đó, dự án cầu phía Việt Nam thực hiện dài 39m, bắt đầu từ cửa khẩu Hoành Mô (Bình Liêu) đến giữa sông, phía Trung Quốc thi công phần còn lại đến cửa khẩu Động Trung (Phòng Thành Cảng) theo nguyên tắc: Không làm thay đổi dòng chảy, không thu hẹp, ảnh hưởng đến lòng sông, bờ sông; không thay đổi hiện trạng đường biên giới giữa 2 nước, không ảnh hưởng đến việc thoát lũ, giữ gìn môi trường sinh thái của dòng sông.

Đỗ Phương

.
.
.
.
.
.
.
.