Tài sản công trên 10 triệu đồng thanh lý phải bán đấu giá

Thứ Sáu, 18/05/2018, 08:18 [GMT+7]
.
.

Theo quy định mới của Luật Quản lý, sử dụng tài sản, những tài sản công có giá trị trên 10 triệu đồng, nếu muốn bán, thanh lý phải thông qua đấu giá công khai. Đây là quy định nhằm tăng tính minh bạch, công khai trong việc sử dụng tài sản công.

Trước kia, những tài sản công giá trị xác định lại trên 50 triệu đồng mới đấu giá, còn dưới 50 triệu đồng sẽ được bán chỉ định.

Tài sản cần bán, thanh lý sẽ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của các đơn vị có tài sản. Mọi người dân đều có thể đăng ký mua.

Thái Bình

.
.
.
.
.
.
.
.