Ngân hàng Nhà nước yêu cầu chấn chỉnh cho vay tiêu dùng

Thứ Ba, 15/05/2018, 23:55 [GMT+7]
.
.

Ngày 15/5, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu các Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chấn chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống.

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện nghiêm túc việc rà soát các quy định nội bộ, đảm bảo ban hành đầy đủ theo đúng quy định về cho vay phục vụ đời sống, cho vay tiêu dùng. Các TCTD phải quản lý tiền vay, phát hành và cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ tín dụng phù hợp với hoạt động kinh doanh và đúng các quy định hiện hành.

Các TCTD cũng tuân thủ việc phổ biến, quán triệt tới các đơn vị, nhân viên tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và quy định nội bộ về cho vay.

NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng chấn chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống.
NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng chấn chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống.

Văn bản của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh các TCTD phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định phát hành thẻ tín dụng, đặc biệt là các quy định về lãi suất, phí liên quan đến hoạt động cho vay, quy định về minh bạch hóa hoạt động cho vay...

Các hoạt động giám sát, kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật về hoạt động cấp tín dụng nói chung, cho vay tiêu dùng nói riêng ở tất cả các chi nhánh, đơn vị kinh doanh trong TCTD cũng phải tuân thủ thường xuyên (trong đó bao gồm minh bạch thông tin hợp đồng, bảo mật thông tin khách hàng, sử dụng biện pháp thu hồi nợ phù hợp...).

Các TCTD cũng được yếu cầu rà soát chất lượng cán bộ, nâng cao chất lượng quy trình tuyển dụng, đánh giá cán bộ, hạn chế rủi ro đạo đức có thể xảy ra. Các cơ quan này phải thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ, đào tạo nâng cao kỹ năng, ý thức tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, nhân viên.

Bên cạnh đó là việc phối phối hợp với các cơ quan chức năng nắm bắt thông tin, kịp thời thông báo để có các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa rủi ro, vi phạm với TCTD.

Gần đây, nhiều TCTD liên tục vướng cáo buộc khi nhân viên quấy rối, khủng bố khách hàng qua điện thoại, liên quan đến việc đòi nợ cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đòi sống.

Theo Ngô Minh / Zing.vn

.
.
.
.
.
.
.
.