Đầm Hà: Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Thứ Bảy, 26/05/2018, 06:50 [GMT+7]
.
.

Diện tích đất canh tác huyện Đầm Hà bị chia cắt, phân tán theo địa hình miền núi; dân cư sinh sống không tập trung, nên việc thực hiện một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) như đường giao thông, kênh mương nội đồng, điện, nước sinh hoạt… cần suất đầu tư rất lớn. Chính vì vậy, nguồn lực đầu tư cho xây dựng NTM được huyện ưu tiên tập trung cho những công trình hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ sản xuất.

Người dân thôn Trại Dinh, xã Đầm Hà, tích cực vào cuộc triển khai xây dựng thôn NTM kiểu mẫu.
Người dân thôn Trại Dinh, xã Đầm Hà, tích cực vào cuộc triển khai xây dựng thôn NTM kiểu mẫu.

Xã Đầm Hà là một trong 3 xã đạt chuẩn NTM của huyện. Thời gian qua, từ nguồn lực xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn ở đây có sự đổi thay rõ rệt. 100% tuyến đường nội thôn, ngõ xóm trên địa bàn xã Đầm Hà đều đã được trải bê tông; hệ thống thủy lợi được kiên cố phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp. Cơ sở hạ tầng trường học, y tế, điện lưới, thiết chế văn hoá được đầu tư đồng bộ, góp phần quan trọng phục vụ đời sống dân sinh và phát triển kinh tế, xã hội. Song song với đó, xã tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, quy hoạch các vùng sản xuất tập trung để ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Nhờ đó, thời gian qua, trên địa bàn xã đã phát triển nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như nuôi thủy sản công nghệ cao, gà, lợn nái, cua biển thương phẩm… Không chỉ tập trung nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu mà việc quan tâm nâng cao thu nhập cho người dân cũng được xã đặc biệt chú trọng. Hiện nay, thu nhập bình quân của xã đạt 37,2 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,67%.

Hạ tầng thiets yếu xã Quảng Lợi được quan tâm đầu tư. Điểm trường
 Điểm trường An Lợi (Trường Tiểu học Quảng Lợi) vừa được hoàn thành đầu tư, đưa vào sử dụng.

Quảng Lợi là xã đã thoát khỏi diện 135 của huyện. Những năm gần đây, với sự hỗ trợ của Nhà nước, sự đóng góp của nhân dân, doanh nghiệp, xã đã đổ bê tông 76 tuyến đường với tổng chiều dài 20km; kiên cố hóa 11,07km mương; mắc điện chiếu sáng 2,5km đường trục xã, đường trục thôn và khu trung tâm xã; bê tông hóa 5 sân nhà văn hoá thôn. Nhân dân đã tham gia, đóng góp ngày công, tiền của trị giá trên 4,2 tỷ đồng vào chương trình xây dựng NTM. Trong đó có 294 hộ dân hiến 34.448m2 đất làm đường và 1.611 ngày công lao động.

Thời gian qua, trong xây dựng NTM, huyện đã chủ động, linh hoạt trong triển khai phân bổ, sử dụng nguồn vốn. Đơn cử như năm 2017, ngoài vốn tỉnh cấp trực tiếp 15,676 tỷ đồng, huyện huy động thêm 10,171 tỷ đồng để bổ sung vào nguồn ngân sách triển khai; kịp thời điều chỉnh 1,395 tỷ đồng hỗ trợ thôn khu vực III tại xã Dực Yên, Quảng Tân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, thoát khỏi diện thôn 135 để xã đạt chuẩn NTM năm 2017. Để tiết kiệm vốn đầu tư từ ngân sách nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành tiêu chí, chương trình đề ra, huyện đã sửa chữa nhà truyền thống xã Đầm Hà thành hội trường, sửa chữa kho vật tư nông nghiệp thành chợ nông thôn xã Đầm Hà...

Tập trung nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM được giao phụ trách từng đơn vị, trực tiếp xuống hướng dẫn các đơn vị thực hiện các nội dung trong từng chỉ tiêu, tiêu chí. Qua đó đã tạo thuận lợi cho cấp xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sáng tạo trong cách làm đối với từng công việc cụ thể. Năm 2017, tổng vốn đầu tư cho NTM của huyện đạt trên 116 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh hỗ trợ trực tiếp cho chương trình 15,676 tỷ đồng (nguồn vốn 135 là 31,582 tỷ đồng), huy động cộng đồng dân cư là 16,5 tỷ đồng...

Nhờ nguồn lực NTM hạ tầng xã nghèo Quảng Lâm đang từng bước đổi thay. Ảnh Văn Triều (CTV)
Nhờ nguồn lực từ chương trình xây dựng NTM, hạ tầng xã nghèo Quảng Lâm đang từng bước đổi thay. Ảnh Văn Triều (CTV)

Năm 2018, tổng nguồn vốn thực hiện xây dựng NTM của huyện là 103,79 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 57,512 tỷ đồng, ngân sách huyện 10,77 tỷ đồng, các nguồn huy động khác và nhân dân đóng góp 35,509 tỷ đồng. Trên cơ sở tính toán, cân đối nguồn lực đầu tư, huyện ưu tiên bố trí nguồn vốn để triển khai xây dựng 242 công trình thiết yếu phục vụ dân sinh và phát triển sản xuất như đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, trường học... Toàn huyện phấn đấu có thêm 3 xã (Tân Lập, Tân Bình và Đại Bình) hoàn thành chương trình xây dựng NTM trong năm 2018.

                                                                                              Trung Thành

.
.
.
.
.
.
.
.