Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU

Bình Liêu quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch

Thứ Hai, 16/04/2018, 16:52 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 8/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Đảng bộ huyện Bình Liêu đã khẩn trương triển khai xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể nhằm nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống. Ngay trong quý I/2018, huyện đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu, trả lời phỏng vấn Báo Quảng Ninh

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu.
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu.

- Đồng chí có thể cho biết công tác chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU trong toàn Đảng bộ huyện Bình Liêu đang được triển khai như thế nào?

+ Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2016-2020). Bình Liêu xác định cần tiếp tục kế thừa những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là vận dụng linh hoạt, triệt để các cơ chế, chính sách mới của tỉnh nhằm tạo môi trường và cơ hội thuận lợi thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình đầu tư mở rộng phát triển sản xuất trên tất cả các lĩnh vực, thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế... Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2018, bám sát các nội dung, nhiệm vụ của Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 15-NQ/HU ngày 25/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ KT-XH, quốc phòng an ninh năm 2018, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa từng nội dung; triển khai gắn nhiệm vụ phát triển KT-XH với chủ đề công tác năm của tỉnh về “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”.

Để các chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH nhanh chóng đi vào cuộc sống đạt kết quả, huyện đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt trong hệ thống chính trị, đặc biệt là quần chúng nhân dân nhằm tạo sự thống nhất giữa các cấp, ngành, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2018. Ngay sau khi hoàn thành các hội nghị học tập, quán triệt, các ngành, xã, thị trấn tập trung triển khai việc xây dựng kế hoạch đảm bảo sát, đúng với yêu cầu và tình hình thực tế, có tính khả thi khi tổ chức thực hiện...

- Bình Liêu đã xác định mục tiêu trọng tâm trong năm 2018 là gì, thưa đồng chí?

+ Hiện nay, so với các địa phương trong tỉnh, Bình Liêu vẫn là huyện khó khăn của tỉnh, với 6/8 đơn vị hành chính cấp xã trong diện đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo tuy đã giảm mạnh nhưng vẫn còn chiếm 23,21%… Vì vậy, năm 2018, Bình Liêu sẽ tập trung phát triển KT-XH bền vững trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh về kinh tế nông, lâm nghiệp, dịch vụ biên mậu, du lịch; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng đóng góp của khu vực dịch vụ; đầu tư ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống; chú trọng công tác bảo vệ môi trường. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; bảo đảm an sinh xã hội gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và ngoại giao nhân dân.

Toàn huyện phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt trên 13,5%; thu NSNN trên địa bàn (phần thu nội địa) tăng trên 10%; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng trên 10%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng trên 5%. Mức giảm tỷ suất sinh 0,5%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 10%; tỷ lệ che phủ của rừng đạt 67,4%... Hết năm 2018, có 2 xã Lục Hồn và Tình Húc ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành Chương trình 135; xã Hoành Mô đạt chuẩn nông thôn mới.

- Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Bình Liêu sẽ tập trung triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể nào, thưa đồng chí?

+ Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, huyện sẽ tập trung các giải pháp tăng trưởng kinh tế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã. Huyện tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thu hút các doanh nghiệp đầu tư dự án vào Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô – Đồng Văn, hạ tầng du lịch trên địa bàn; nâng cao tỷ trọng, chất lượng dịch vụ, tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch của huyện về hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2018 – Hạ Long – Quảng Ninh. Đồng thời, phát huy tiềm năng, thế mạnh về kinh tế biên mậu; cảnh quan thiên nhiên, bản sắc của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn để phát triển du lịch; nghiên cứu các giải pháp để xúc tiến hợp tác, phát triển du lịch qua biên giới với khu Phòng Thành (Trung Quốc) gắn với phát triển các hoạt động dịch vụ biên mậu.

Bình Liêu đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu lại sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; tập trung phát triển các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi tập trung có thế mạnh; tiếp tục xác định cây dong riềng là loại cây trồng chủ lực, nâng diện tích trồng lên 300ha để tạo vùng nguyên liệu gắn với việc mở rộng quy mô, chất lượng sản xuất miến dong; khuyến khích, tạo điều kiện việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư các dự án phát triển các loại cây trồng, vật nuôi đặc sản, thế mạnh mang lại giá trị kinh tế cao; phát triển lâm nghiệp gắn với bảo vệ, quản lý tốt nguồn tài nguyên rừng, nhất là rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ...

Huyện sẽ chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thu, chi ngân sách nhà nước. Trong đó, triệt để thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên ngay từ khâu lập dự toán để bổ sung chi đầu tư phát triển. Phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2018 khi có quyết định phân bổ của UBND tỉnh, không để tình trạng chậm giao vốn, chậm triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đề ra; tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm công tác quyết toán vốn đầu tư, đặc biệt công tác quyết toán các dự án giải phóng mặt bằng tồn đọng.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, huyện Bình Liêu quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển KTXH, an ninh quốc phòng đã đề ra. Một tín hiệu đáng mừng là trong quý I/2018, giá trị sản xuất Bình Liêu đã đạt 296,53 tỷ đồng, tăng 13,46% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 29,501 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 13,324 tỷ đồng, đạt 16,6% so với dự toán, bằng 107,3% so với cùng kỳ; thu thuế xuất, nhập khẩu đạt 16,177 tỷ đồng, đạt 17,9% dự toán, bằng 158,7% so với cùng kỳ...

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Trúc Linh (Thực hiện)

.
.
.
.
.
.
.
.