Than Núi Béo khai thác 337 nghìn tấn than trong quý I

Thứ Tư, 11/04/2018, 09:47 [GMT+7]
.
.

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin vừa tổ chức sơ kết hoạt động sản xuất, kinh doanh quý I/2018.

Hệ thống băng tải than của Công ty Cổ phần Than Núi Béo.
Hệ thống băng tải than của Công ty Cổ phần Than Núi Béo.

Theo đó, quý I, Công ty đã khai thác được 337 nghìn tấn than nguyên khai; bốc xúc 1,8 triệu m3 đất đá; doanh thu 506 tỷ đồng; đào 2.500 mét lò; tiêu thụ 364 nghìn tấn than. Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh Công ty thực hiện đều đạt và vượt nhiều so với kế hoạch quý, đặc biệt, chỉ tiêu đào chống lò bằng vì neo đã vượt 26% so với kế hoạch năm được Tập đoàn giao. Các khâu sản xuất luôn đảm bảo giữ vững an toàn và trật tự an ninh. Với kết quả đạt được, người lao động có đủ việc làm với mức lương bình quân đạt 7,85 triệu đồng/tháng.

Trong quý II, Công ty phấn đấu bốc xúc 1,1 triệu m3 đất đá, khai thác 345 nghìn tấn than nguyên khai (trong đó có 220 nghìn tấn than lộ thiên và 125 nghìn tấn than hầm lò), tiêu thụ 378 nghìn tấn, doanh thu 509 tỷ đồng, đào 2.360 mét lò, phấn đấu lương bình quân 8 triệu đồng/người/tháng; tuyển dụng tối thiểu 100 lao động nghề hầm lò. Cũng trong quý II, Công ty sẽ triển khai thi công lắp đặt máy khấu combai trong lò chợ để nâng cao hiệu quả khai thác than khi áp dụng cơ giới hóa.

Hoàng Hiền (Công ty Cổ phần Than Núi Béo)

.
.
.
.
.
.
.
.