Tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Thứ Ba, 17/04/2018, 17:11 [GMT+7]
.
.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về ưu tiên tập trung nguồn vốn đầu tư xây dựng mới các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, các sở, ngành, địa phương đang tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH đề ra.

Tin liên quan

Các nhà thầu đang tập trung thiết bị, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, phấn đấu 30/4 thông xe kỹ thuật
Các nhà thầu đang tập trung thiết bị, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào 30/4.

Năm 2018 kế hoạch chi đầu tư phát triển là trên 12.991 tỷ đồng tăng 5.311 tỷ đồng so với kế hoạch giao đầu năm 2017, đưa tỷ trọng chi đầu tư phát triển chiếm 50% tổng chi ngân sách địa phương giao đầu năm (năm 2017, tổng nguồn vốn dành cho chi đầu tư phát triển giao đầu năm chỉ chiếm 40,78% tổng chi ngân sách địa phương). Nếu loại trừ số vốn dự phòng trong giai đoạn 2018-2020 thì số vốn phân bổ đầu năm 2018 đối với nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh đã chiếm hơn 42% tổng số vốn còn lại phân bổ trong giai đoạn 2018-2020. Đây là sự cố gắng nỗ lực của tỉnh trong việc tập trung nguồn lực dành cho đầu tư. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) sau khi bố trí kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018, tổng số nợ đọng XDCB toàn tỉnh hiện nay là 465,457 tỷ đồng; trong đó: Thuộc nhiệm vụ chi ngân sách trung ương 35,458 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 267,444 tỷ đồng; ngân sách huyện 149,992 tỷ đồng; ngân sách xã và các nguồn vốn khác 12,564 tỷ đồng.

Có thể thấy, kế hoạch năm 2018 về cơ bản đã đảm bảo cho các nhiệm vụ chi, nhất là đối với các dự án quan trọng và động lực. Việc phân bổ vốn tập trung không dàn trải, trung bình số vốn bố trí cho các dự án khởi công mới đạt tỷ lệ 50% so với tổng mức đầu tư và chiếm 59% kế hoạch vốn giai đoạn 2018-2020. Đồng thời kế hoạch vốn đầu tư năm 2018, tỉnh tiếp tục ưu tiên cho công tác thanh toán nợ đọng XDCB. Năm 2018 tỉnh bố trí 350 tỷ đồng thanh toán nợ đọng XDCB đối với các công trình hoàn thành có quyết toán trong năm.

Cầu Bạch Đằng đang được tập trung thi công
Cầu Bạch Đằng đang được tập trung thi công, dự kiến hợp long vào 28/4.

Theo ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2018 tỉnh bố trí vốn cho 72 dự án. Tính đến hết quý I đã có 45/72 dự án đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, còn lại 27 dự án vẫn chưa được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với tổng số kế hoạch vốn là 1.234 tỷ đồng. Trong tổng số 27 dự án còn lại chưa được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì có 12 dự án (kế hoạch vốn đã bố trí là hơn 850 tỷ đồng) đến nay vẫn chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư theo Luật Đầu tư công. Trong quý I/2018, giá trị khối lượng thực hiện vốn chi đầu tư phát triển đạt trên 1.046 tỷ đồng, bằng 8% kế hoạch, giải ngân đạt hơn 1.333 tỷ đồng bằng 10,2% kế hoạch, cao hơn so với cùng kỳ về giá trị tuyệt đối là 574 tỷ đồng, nhưng lại thấp hơn cùng kỳ về tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, thực tế cho thấy việc phân bổ kế hoạch vốn đối với nguồn vốn năm nay còn chậm, điều này phần nào ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện, cũng như giải ngân của dự án, đặc biệt là các dự án khởi công mới năm 2018. Công tác hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới cũng còn chậm. Cụ thể: Đối với các dự án thuộc nhiệm vụ chi ngân sách tỉnh, trong tổng số 27 dự án còn lại chưa được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, có 12 dự án đến nay vẫn chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định. Đối với các dự án thuộc nhiệm vụ chi ngân sách huyện: Hiện mới chỉ có 11/14 địa phương đề nghị thẩm định danh mục các dự án khởi công mới (3 địa phương chưa trình thẩm định danh mục khởi công mới gồm: Đầm Hà, Hải Hà và Vân Đồn).

Đặc biệt, việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư còn chậm, đến nay Sở Kế hoạch và Đầu tư mới trình UBND tỉnh 8 địa phương và mới có 5 địa phương (gồm: Cẩm Phả, Uông Bí, Bình Liêu, Đông Triều, Quảng Yên) được UBND tỉnh đồng ý cho phép khởi công mới 68 dự án, công trình. Theo đánh giá, nguyên nhân một phần do “nút thắt” trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ các dự án, các công trình mới có tổng mức đầu tư lớn phải thông qua nhiều bước từ đấu thầu thiết kế - dự toán, lập, thẩm định thiết kế - dự toán… dẫn đến mất nhiều thời gian, đồng nghĩa với việc chậm giải ngân vốn.

Để khắc phục những hạn chế, bất cập, phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 trên địa bàn tỉnh, tại hội nghị trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá tình hình công tác XDCB 3 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long chỉ đạo về đầu tư công chậm nhất đến 30/4/2018 các sở, ngành, địa phương tập trung phân bổ vốn chi tiết đã được bố trí trong kế hoạch năm 2018. Nếu địa phương nào mà chủ đầu tư đã giao phân cấp không triển khai tỉnh sẽ cương quyết điều hòa vốn cho công trình khác, trong đó ưu tiên số một cho các công trình đã có hồ sơ quyết toán được duyệt. Các sở, ban, ngành, địa phương đóng vai trò là chủ đầu tư dự án cần chú trọng hàng đầu đến chất lượng công trình, trong đó lưu ý đến việc lựa chọn các đơn vị tư vấn có kinh nghiệm, đủ năng lực, đã được chứng minh qua các công trình chất lượng tốt; quan tâm đến chất lượng các thủ tục phê duyệt dự án, dự toán, dự thầu; nghiêm túc tuân thủ các chỉ đạo của UBND tỉnh về chấn chỉnh công tác quản lý xử lý nợ đọng trong XDCB.

Hiểu Trân

.
.
.
.
.
.
.
.