Hoàn thành 66% lớp nhựa polyme mặt đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn

Thứ Ba, 24/04/2018, 13:35 [GMT+7]
.
.

Theo báo cáo từ chủ đầu tư dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, đến nay lớp nhựa polyme mặt đường đã thi công được 34,2/53,6km, quyết tâm đến 30/4 sẽ hoàn thành trên 80% tổng khối lượng polyme mặt đường.

Thi công lớp nhựa polyme mặt đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn.

Cụ thể: Hiện công tác tổ chức thi công nền đường đã cơ bản hoàn thành (trừ một số vị trí sụt trượt tiếp tục đào ngả mái tuy nhiên vẫn đảm bảo thông tuyến). Rải cấp phối đá dăm 50,9km; rải bê tông nhựa rỗng được 49,3/50,9km, bê tông nhựa chặt được 44,5/50,9km; rải bê tông nhựa polyme được 34,2/53,6km. Hạng mục dải phân cách giữa được 37,7/51km, hộ lan được 48,8/105km.

Đã hoàn thành phần kết cấu của 33 cầu trên tuyến. Trong 25 cầu trên tuyến chính, đã rải bê tông nhựa rỗng được 19/25 cầu, bê tông nhựa chặt được 17/25 cầu.

Các nhà thầu quyết tâm đến 30/4 sẽ hoàn thành thi công 43.6km/53.6km lớp bê tông nhựa polyme, đến 30/6 cơ bản hoàn thành công trình, đủ điều kiện đưa vào khai thác.

Đỗ Phương

.
.
.
.
.
.
.
.