Hải Hà: Nâng cao hiệu quả các công trình, dự án đầu tư công

Thứ Ba, 17/04/2018, 06:21 [GMT+7]
.
.

Xác định đầu tư công là động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua huyện Hải Hà đã tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý, triển khai thực hiện các dự án, công trình đầu tư công trên địa bàn. Thực hiện nghiêm các quy định của Luật đầu tư công, việc phân bổ vốn đầu tư công đảm bảo tính công khai, minh bạch, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, xử lý hiệu quả vấn đề nợ đọng trong xây dựng cơ bản…

Trường Mầm non Quảng Thành được đầu tư khang trang từ nguồn vốn đầu tư công.
Trường Mầm non Quảng Thành được đầu tư khang trang từ nguồn vốn đầu tư công và đã đạt chuẩn quốc gia.

Là huyện miền núi, biên giới, biển đảo của Quảng Ninh với 16 xã, thị trấn, trong đó có 9 xã miền núi (2 xã và 26 thôn, bản thuộc diện đặc biệt khó khăn) song với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của huyện đã đạt được những kết quả tích cực, quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Năm 2017, huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tăng trưởng kinh tế ổn định, đạt mức 23,9%, vượt 0,9% kế hoạch đề ra.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, dịch vụ. Quy mô kinh tế của huyện ước đạt 3.397 tỷ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 44,6 triệu đồng/người/năm. Nhiều công trình, dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện được đưa vào sử dụng. Diện mạo nông thôn và đô thị đổi mới, khang trang hơn. Toàn huyện có 6/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống của người dân được cải thiện đáng kể. Chính sách an sinh xã hội được đảm bảo…

Trong giai đoạn 2015-2017, toàn huyện có 74 công trình dự án được triển khai (trong đó có 12 công trình, dự án chuyển tiếp từ năm 2015) với tổng mức đầu tư hơn 892 tỷ đồng, trong đó: Năm 2015, kế hoạch vốn đầu tư hơn 384,5 tỷ đồng, giải ngân hơn 293,6 tỷ đồng; năm 2016, kế hoạch vốn đầu tư hơn 305,4 tỷ đồng, giải ngân hơn 267,1 tỷ đồng; năm 2017, kế hoạch vốn đầu tư hơn 202,5 tỷ đồng, giải ngân hơn 196,2 tỷ đồng.

Huyện Hải Hà đang tập trung triển khai thực hiện dự án xây dựng nhà, sân bãi đỗ xe kiểm hóa và khu dịch vụ Cửa khẩu Bắc Phong Sinh theo hình thức đầu tư PPP.
Huyện Hải Hà đang tập trung triển khai thực hiện dự án xây dựng nhà, sân bãi đỗ xe kiểm hóa và khu dịch vụ Cửa khẩu Bắc Phong Sinh theo hình thức đầu tư PPP.

Công tác triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công được huyện Hải Hà thực hiện theo đúng Luật đầu tư công và các quy định về phân cấp đầu tư của tỉnh, địa phương. Đặc biệt, việc triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn của huyện tập trung vào thực hiện các mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và các quy hoạch trong từng lĩnh vực, phù hợp với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của tỉnh; gắn việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn với việc cơ cấu lại các ngành nghề kinh tế và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; đảm bảo tính công khai, minh bạch trong việc phân bổ vốn đầu tư công, đảm bảo tính hài hòa giữa các địa phương, vùng miền.

Việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển hằng năm trong giai đoạn 2015-2017 được thực hiện theo thứ tự ưu tiên: Ưu tiên cho thanh toán vốn ứng trước ngân sách tỉnh; ưu tiên thanh toán dứt điểm các công trình hoàn thành đã phê duyệt quyết toán và giải quyết nợ xây dựng cơ bản; thanh toán tối đa 70% so với tổng mức đầu tư đối với các công trình hoàn thành đang quyết toán A-B; thanh toán tối đa 65% so với tổng mức đầu tư đối với các công trình chuyển tiếp, trên cơ sở rà soát cụ thể về mục tiêu quy mô và hiệu quả khi đưa vào sử dụng. Đối với công trình mới, ưu tiên cho các công trình mang tính cấp bách, trong đó ưu tiên công trình trường học đạt chuẩn quốc gia, giao thông, thủy lợi khắc phục mưa bão, phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân, vệ sinh môi trường…

Thực hiện Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND ngày 27/10/2017 của HĐND tỉnh, huyện Hải Hà được hỗ trợ 5 công trình, gồm: Dự án xây dựng cấp nước sạch sinh hoạt xã Cái Chiên với tổng mức đầu tư hơn 14,4 tỷ đồng; dự án cải tạo, nâng cấp đường từ Trung tâm thị trấn Quảng Hà ra KCN cảng biển Hải Hà với tổng mức đầu tư hơn 39,9 tỷ đồng; Dự án kiên cố hóa hệ thống kênh đập Quảng Long 2 với tổng mức đầu tư hơn 71,4 tỷ đồng; Dự án xây dựng kè chống sạt lở bãi biển Cái Chiên; Dự án xây dựng 3 trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND các xã: Đường Hoa, Quảng Minh, Quảng Đức với tổng mức đầu tư 33 tỷ đồng...

Trường Trung học cơ sở xã Quảng Chính được đầu tư đưa vào sử dụng đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.
Trường Trung học cơ sở xã Quảng Chính được đầu tư đưa vào sử dụng đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

Để nâng cao hiệu quả đầu tư công trên địa bàn, huyện Hải Hà đang tích cực triển khai thực hiện công văn số 157/UBND-XD4 ngày 10/1/2017 của UBND tỉnh về việc đầu tư các dự án theo hình thức đối tác công - tư, huyện Hải Hà đã tập trung rà soát và tích cực triển khai các dự án đã đăng ký, bao gồm: Dự án cải tạo, nâng cấp và xây mới một số hạng mục Trường Tiểu học thị trấn Quảng Hà; dự án nhà, sân bãi đỗ xe kiểm hóa và khu dịch vụ Cửa khẩu Bắc Phong Sinh; dự án xây dựng nhà ở cho công nhân; dự án Trung tâm văn hóa thể thao huyện; dự án sửa chữa, nâng cấp sân vận động huyện và dự án xây dựng nghĩa trang nhân dân huyện Hải Hà…

Cùng với nâng cao hiệu quả công tác đầu tư công, huyện Hải Hà cũng tập trung cho việc xử lý thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, trong đó tập trung bố trí nguồn vốn trả nợ các công trình đã hoàn thành, các công trình chuyển tiếp đã có khối lượng thực hiện… Kết thúc năm 2014, huyện Hải Hà còn nợ 199,028 tỷ đồng xây dựng cơ bản, hết năm 2015, huyện còn nợ 140,080 tỷ đồng, năm 2016 còn 73,832 tỷ đồng. Năm 2017, huyện đã bố trí nguồn vốn trả nợ xây dựng cơ bản được 64,501/73,832 tỷ đồng. Trong năm 2018, với việc tập trung bố trí nguồn vốn trả nợ xây dựng cơ bản, dự kiến nợ xây dựng cơ bản của huyện chỉ còn 5,929 tỷ đồng.

Hữu Việt

.
.
.
.
.
.
.
.