Cho ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu thông thường

Thứ Ba, 17/04/2018, 17:56 [GMT+7]
.
.

Chiều 17/4, tại TP Hạ Long, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu thông thường và khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp
Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Theo đó, để chuẩn bị nguồn trữ lượng khoáng sản phục vụ cho nhu cầu lâu dài, đáp ứng nguồn nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất đã đầu tư, đi vào hoạt động sẽ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò khoáng sản như sau: Giai đoạn 2018-2020: Đưa ra quy hoạch 6 khu vực đầu tư thăm dò khoáng sản gồm: 1 khu vực sét gạch ngói, 2 khu vực đá xây dựng, 2 khu vực cát xây dựng, 1 khu vực cát san lấp; tiếp tục đầu tư thăm dò 4 khu vực theo quy hoạch 1160 gồm: 3 khu vực sét gạch, 1 khu vực cát xây dựng; đầu tư mới thăm dò 21 khu vực gồm: 9 khu vực khai thác sét, 8 khu vực cát xây dựng, 2 khu vực cát san lấp, 2 khu vực pyrophylit. Giai đoạn 2021-2030: Tiếp tục đầu tư thăm dò 1 khu vực theo quy hoạch 1160; đầu tư mới thăm dò 1 khu vực khai thác sét.

Đối với việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khai thác khoáng sản, sẽ đưa ra khỏi quy hoạch 9 khu vực khai thác, duy trì 92 khu vực, đầu tư mới 21 khu vực. Riêng đối với khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ: Giai đoạn 2018-2020: Đưa ra ngoài 1 quy hoạch mỏ đá granit tại xã Quảng Sơn (Hải Hà); duy trì khai thác hết thời gian giấy phép đối với 8 khu vực khoáng sản phân tán nhỏ, lẻ; đồng thời bổ sung 2 khu vực mỏ pyrophylit tại xã Tình Húc (Bình Liêu). Giai đoạn: 2021-2030: Đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường 1 mỏ đá granit tại Quảng Sơn (Hải Hà); duy trì khai thác hết thời hạn giấy phép đối với 9 khu vực khoáng sản phân tán nhỏ, lẻ gồm: 5 khu vực mỏ pyrophylit, 1 mỏ đá và 3 mỏ quặng antimon.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cơ bản thống nhất với báo cáo điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu thông thường và khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, trên cơ sở đó tiếp tục hoàn thiện báo cáo để trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Đối với việc đổ xỉ thải của các nhà máy nhiệt điện, đồng chí giao Sở Xây dựng tiếp tục tham mưu có văn bản, báo cáo UBND tỉnh để trình Bộ Xây dựng về quy hoạch điểm đổ thải.

Thu Trang

.
.
.
.
.
.
.
.