Sở Tài nguyên và Môi trường: Quyết tâm cải thiện chỉ số DDCI

Thứ Tư, 14/03/2018, 16:26 [GMT+7]
.
.

Năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) có 5 chỉ số thành phần DDCI tăng điểm so với năm 2016 (gồm tính minh bạch và tiếp cận thông tin; tính năng động; chi phí thời gian; hỗ trợ doanh nghiệp; vai trò người đứng đầu). Theo đó, tổng điểm xếp hạng DDCI của Sở TN&MT năm 2017 tăng từ 52,95 lên 61,01 điểm. Kết quả trên cho thấy sự cố gắng của Sở TN&MT trong giải quyết công việc, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu đã được khối doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đánh giá cao, thể hiện năng lực và sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành hoạt động của Sở.

Tin liên quan

Sở TN&MT triển khai nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương DDCI 2018.
Sở TN&MT triển khai nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương DDCI 2018.

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và người lao động về việc thực hiện chỉ số DDCI, Sở TN&MT đã thực hiện rà soát, đánh giá lại chất lượng đội ngũ CBCCVC thực thi công việc, trực tiếp trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), nhất là đội ngũ CBCCVC được cử làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Sở đã tăng cường việc cử CBCC có thẩm quyền, có trình độ, chuyên môn, có kinh nghiệm tốt nhất (các trưởng, phó phòng, đơn vị thuộc Sở) thực hiện việc tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt trực tiếp các TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Đồng thời tổ chức thành công hội nghị phổ biến, tuyên truyền công tác triển khai cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phối hợp chủ trì với Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư cùng các ngành liên quan tổ chức hội nghị gặp gỡ và tháo gỡ các khó khăn cho các doanh nghiệp về lĩnh vực tài nguyên và môi trường (ngoài các doanh nghiệp ngành Than) theo mô hình “Cafe doanh nhân”, theo đó đã giải quyết, tháo gỡ nhiều nội dung vướng mắc của các doanh nghiệp liên quan đến công tác tìm kiếm mặt bằng sản xuất kinh doanh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khai thác tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Không chỉ vậy, Sở đã xây dựng, hoàn thành và công bố công khai, minh bạch, tăng cường sự thuận lợi cho việc tiếp cận các thông tin về TN&MT thông qua việc đăng tải các quy hoạch, kế hoạch lĩnh vực TN&MT; bảng giá các loại đất, hiện trạng môi trường địa bàn Quảng Ninh trên Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở.

Lãnh đạo Sở TN&MT giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của doanh nghiệp tại Chương trình Cafe doanh nhân
Lãnh đạo Sở TN&MT giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của doanh nghiệp tại chương trình Cafe doanh nhân.

Đặc biệt, Sở TN&MT đã xây dựng trang “DDCI tài nguyên” để tham gia quản trị fanpage “DDCI Quảng Ninh”; đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin, đăng tải các bài viết, trả lời các thắc mắc của công dân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực TN&MT trên trang fanpage.

Cùng với đó là gửi “Thư kêu gọi” các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng chung tay phối hợp chặt chẽ với Sở TN&MT và các sở, ban, ngành, địa phương trong việc giải quyết nhanh nhất và hiệu quả nhất các hồ sơ TTHC lĩnh vực TN&MT. Hiện nay Sở đã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC đến mức tối đa, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân thực hiện TTHC, đồng thời đảm bảo chất lượng công tác thẩm định, giải quyết hồ sơ (cắt giảm tới 83% thời gian giải quyết đối với thủ tục có số hồ sơ, chiếm hơn 20% tổng số hồ sơ TTHC giải quyết của Sở).

Cơ bản hoàn thành việc thực hiện rà soát, xây dựng quy trình đưa 50/83 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở (đạt 60%) vào thực hiện tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Triển khai có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 53 TTHC lĩnh vực TN&MT (đạt 73,6%) theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực trong việc cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, song trong năm 2017 Sở TN&MT lại có 3 chỉ số giảm điểm (gồm chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng; thiết chế pháp lý). Thứ hạng DDCI của Sở từ vị trí thứ 6 (năm 2016) giảm xuống vị trí thứ 11 trong năm 2017. Tuy nhiên, bảng xếp hạng năm 2017 được mở rộng đánh giá lên 21 đơn vị so với 15 đơn vị năm 2016.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Thu, Giám đốc Sở TN&MT, để khắc phục những tồn tại trên, quyết tâm giành top 7 DDCI 2018 khối sở, ngành, Sở đang tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục; nâng cao nhận thức của CBCCVC-NLĐ về vai trò, tầm quan trọng của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Hoàn thiện thể chế chính sách về đất đai, kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật không còn hiệu lực, các văn bản không phù hợp với điều kiện thực tiễn phát triển của địa phương.

Đặc biệt, thường xuyên tiếp thu những ý kiến của doanh nghiệp, nhà đầu tư về những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách về TN&MT. Thực hiện tiếp nhận phản ánh và xử lý vướng mắc của doanh nghiệp thông qua đối thoại trực tiếp, qua cổng thông tin điện tử, giao lưu trực tuyến và tổ chức tiếp xúc doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh công khai, minh bạch các thông tin về TN&MT; lập kế hoạch nội bộ chấn chỉnh công tác thanh, kiểm tra…

Thu Trang

.
.
.
.
.
.
.
.