Hướng tới Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII

Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể

Chủ Nhật, 11/03/2018, 16:48 [GMT+7]
.
.

Với 1.450 đoàn viên công đoàn, Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh luôn quan tâm tới công tác đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động (NLĐ).

LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho Công đoàn Công ty CP nước sạch Quảng Ninh có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2012-2017
 LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho Công đoàn Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh vì có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2012-2017.

Theo bà Đỗ Thị Hồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty, để nâng cao được chất lượng thương lượng, ký kết TƯLĐTT, Công đoàn Công ty đã chủ động triển khai bám sát các chỉ thị, kế hoạch, nghị quyết của công đoàn cấp trên. Hằng năm, Công đoàn đã xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị NLĐ từ cấp đơn vị đến công ty để cùng bàn thảo, thống nhất thời gian, chương trình, cùng phối hợp thực hiện. Hoạt động thương thảo, ký kết TƯLĐTT được tiến hành công khai, dân chủ trong CB,CNLĐ công ty thông qua việc NLĐ được thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến bổ sung, chỉnh sửa các nội quy, quy chế, quy định, TƯLĐTT… Các ý kiến đề xuất, đề nghị được chuyển về Công đoàn Công ty xem xét tổng hợp thống nhất trước khi có cuộc họp giữa lãnh đạo chuyên môn và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty để thương thảo, thống nhất các vấn đề với mục tiêu có lợi cho NLĐ và phù hợp với điều kiện của Công ty. Những nội dung chỉnh sửa, bổ sung được thông báo công khai cho toàn thể CB,CNLĐ Công ty biết cùng chấp hành hoặc kiểm tra, giám sát việc thực hiện TƯLĐTT…

Với cách làm như vậy, bản TƯLĐTT của Công ty ngắn gọn, tập trung vào những điều khoản thoả thuận có lợi hơn cho NLĐ, như: Bố mẹ bên vợ-chồng, vợ hoặc chồng, con mất được nghỉ tăng thêm 1 ngày so với quy định; tăng tiền ăn công nghiệp lên 30.000đ/người/ngày làm việc; tiền lương, thưởng được trả đúng hạn; ưu tiên ký HĐLĐ với con CBCNV khi có nhu cầu tuyển dụng lao động; tăng thêm số lượng quần áo BHLĐ cho một số đối tượng lao động trực tiếp; đảm bảo về BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ... Việc thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT chính là hành lang, cơ sở để chuyên môn thực hiện và công đoàn phối hợp, kiểm tra, giám sát thực hiện. NLĐ được hưởng thêm các quyền lợi, qua đó sẽ nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong công việc và yên tâm công tác; hạn chế tối đa việc thắc mắc, đơn thư kiến nghị của CB,CNLĐ Công ty những năm qua.

Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh đặc biệt quan tâm tới công tác đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể (TULĐTT) nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động (NLĐ)
Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh đặc biệt quan tâm tới công tác đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Bà Đỗ Thị Hồng cho biết thêm: Trong thời gian tới, Công ty thực hiện thoái 100% vốn nhà nước, chính vì vậy việc nâng cao hơn nữa chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT được Công đoàn Công ty đặc biệt quan tâm. Theo đó, Công đoàn tiếp tục chủ động phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng xây dựng các quy chế và tổ chức tốt hội nghị NLĐ, đối thoại định kỳ, qua đó làm tiền đề cho việc bổ sung, sửa đổi, thương lượng, ký kết, thực hiện TƯLĐTT. Đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong SXKD, các diễn biến tư tưởng, nguyện vọng của NLĐ để tham gia các giải pháp cùng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và NLĐ; đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến; xây dựng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ để tham gia rà soát đánh giá chất lượng, kết quả thực hiện các quy chế, quy định và TƯLĐTT; chủ động đưa ra các nội dung, chỉ tiêu, yêu cầu thương lượng, sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT đang thực hiện cho phù hợp tình hình thực tế tại doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của NLĐ.

Những kết quả trong công tác công đoàn nói chung, đổi mới và nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết TƯLĐTT nói riêng của Công đoàn Công ty chính là thành tích để chào mừng Đại hội Công đoàn Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Trung Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.