Chuyện quản lý:

Tái cơ cấu để phát triển bền vững

Thứ Năm, 15/03/2018, 16:21 [GMT+7]
.
.

Đó là mục tiêu mà Nghị quyết số 32-NQ/ĐU "Về lãnh đạo thực hiện đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017 - 2020"  được Hội đồng thành viên TKV thông qua ngày 12/3 vừa qua nhằm xây dựng TKV trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh và phát triển bền vững.

Theo đó Nghị quyết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW của Trung ương, Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối DNTW với trọng tâm là thực hiện Quyết định số 2006/QĐ-TTg nhằm đạt mục tiêu “Xây dựng TKV thành Tập đoàn kinh tế mạnh, có trình độ công nghệ, mô hình quản trị theo hướng hiện đại và chuyên môn hóa cao; cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, hợp lý; nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh; hoạt động hiệu quả, bền vững; giữ vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp, vừa đảm bảo lợi ích của chủ sở hữu, vừa đảm bảo lợi ích của người lao động và cộng đồng nhằm phát triển bền vững”.

 

Thi công giếng đứng (dự án mỏ hầm lò Khe Chàm II-IV)
Thi công giếng đứng (dự án mỏ hầm lò Khe Chàm II-IV).

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017-2020 là: Giữ vững các ngành nghề kinh doanh chính gồm than, khoáng sản - luyện kim, điện, vật liệu nổ công nghiệp; các ngành nghề có liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính (cơ khí; hóa chất; vật liệu xây dựng; quản lý khai thác cảng; vận tải, kho bãi; xây dựng công trình mỏ, dân dụng, công nghiệp, giao thông; thăm dò, khảo sát địa chất; khoa học công nghệ và đầu tư; giám định hàng hóa; đào tạo, y tế; phòng ngừa, ứng cứu, xử lý, khắc phục sự cố mỏ; hoạt động bảo vệ và hoàn nguyên môi trường); thực hiện việc cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn, nhà nước nắm giữ trên 65% vốn điều lệ; cổ phần hóa, thoái vốn, tăng vốn, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, sắp xếp lại tổ chức một số đơn vị theo đề án; đẩy mạnh xây dựng mô hình quản trị theo hướng hiện đại và chuyên môn hóa cao…

Theo ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch HĐTV TKV, để thực hiện được các mục tiêu mà nghị quyết đặt ra, Tập đoàn đã xây dựng các giải pháp, chương trình hành động như đẩy mạnh tuyên truyền về kế hoạch tái cơ cấu trong toàn bộ Tập đoàn, làm cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động hiểu rõ, từ đó tạo sự đoàn kết, đồng thuận.  Song song với đó thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2006/QĐ-TTg với phương châm: Thận trọng, khẩn trương, đồng bộ, triển khai phương án tổng thể theo đúng quy trình, thủ tục và không làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, tiến tới  chuẩn bị để cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn theo kế hoạch được Bộ Công Thương phê duyệt; chỉ đạo xây dựng phương án, đề án, kế hoạch, lộ trình thực hiện việc sắp xếp, tái cơ cấu các đơn vị và thực hiện việc cổ phần hóa, thoái vốn,... theo Quyết định 2006/QĐ-TTg phải đảm bảo ổn định, hiệu quả, tiến độ thời gian và đúng quy định của pháp luật…

Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu về công tác quản trị doanh nghiệp, trong đó tập trung rà soát, bổ sung và hoàn thiện quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp, phát huy hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn, hoàn thiện mô hình bộ máy tổ chức của chuyên môn, các tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng trong Tập đoàn đảm bảo tinh gọn, đúng hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với điều kiện thực tế của Tập đoàn; Tiếp tục các giải pháp để thực hiện tái cơ cấu và tinh giản lao động quản lý, phục vụ, phụ trợ…

Theo báo cáo của TKV,  từ năm 2012 đến nay, lực lượng lao động của Tập đoàn đã giảm được xấp xỉ 20.000 lao động. Tính đến hết 31/12/2017 số lao động trong danh sách toàn Tập đoàn giảm xuống dưới 106.000 người, riêng năm 2017 tổng số lao động giảm khoảng 5.500 người, trong đó số lao động quản lý và phục vụ, phụ trợ giảm tuyệt đối là 3.315 người. Trong  năm 2017, TKV đã tiến hành sắp xếp lại doanh nghiệp,  chuyển đổi 10 công ty TNHH một thành viên sản xuất than thành chi nhánh trực thuộc công ty mẹ - TKV; sáp nhập, hợp nhất, giải thể, sắp xếp, tổ chức lại 6 công ty và 4 ban quản lý; thoái vốn tại một số đơn vị. Cụ thể, sáp nhập công ty Than Hồng Thái vào công ty Than Uông Bí; công ty Kho vận Hòn Gai sáp nhập vào Công ty Tuyển than Hòn Gai; Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả sắp xếp, tổ chức lại và đổi tên thành Công ty Kho vận Cẩm Phả; công ty Chế biến than Quảng Ninh sắp xếp, tổ chức lại thành Công ty Cảng và Kinh doanh than; Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 1 và Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II hợp nhất thành Công ty Xây lắp mỏ; Công ty Tư vấn quản lý dự án chuyển thành Ban Quản lý dự án chuyên ngành mỏ than…

Theo đề án, Tập đoàn sẽ tiếp tục cải cách cơ chế tiền lương theo hướng tập trung nguồn để tăng tiền lương sản phẩm hằng tháng, nhằm tạo động lực cho người lao động; chăm lo, đào tạo bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu đổi mới và đáp ứng cho sự phát triển hiệu quả, bền vững của Tập đoàn và các đơn vị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật mới, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động trong Tập đoàn….

Với Đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2017-2020, TKV kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh hoạt động hiệu quả, giữ vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, vì lợi ích của người lao động và cộng đồng nhằm phát triển bền vững.

Đặng Nhung

.
.
.
.
.
.
.
.