Lịch nộp một số loại tờ khai thuế năm 2018

Thứ Hai, 26/02/2018, 10:37 [GMT+7]
.
.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế khi thực hiện nộp các loại tờ khai tháng, quý. Cục Thuế Quảng Ninh trân trọng thông báo đến người nộp thuế lịch nộp một số loại tờ khai thuế năm 2018.

Tháng

Thời hạn nộp chậm nhất

Doanh nghiệp khai thuế theo quý

Doanh nghiệp khai thuế theo tháng

 1

22/01/2018

(Do ngày 20/01/2018 là ngày thứ 7)

 

- Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2017

- Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2017

- Tờ khai thuế TN tháng 12/2017

30/1/2018

- Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2017

- Tờ khai thuế TNCN Quý IV/2017

- BCTHSD hoá đơn Quý IV/2017

- Nộp lệ phí môn bài năm 2018

- Tạm nộp thuế TNDN Quý  IV/2017 (nếu có)

- BCTHSD hoá đơn Quý IV/2017

- Nộp lệ phí môn bài năm 2018

- Tạm nộp thuế TNDN Quý  IV/2017 (nếu có)

2

21/02/2018

(Do ngày 20/02/2018 là ngày mùng 5 Tết)

 

- Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2018

- Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2018

- Tờ khai thuế TN tháng 01/2018

3

20/3/2018

 

- Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2018

- Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2018

- Tờ khai thuế TN tháng 02/2018

30/3/2018

- QT thuế TNDN năm 2017

- QT thuế TNCN năm 2017

- Báo cáo tài chính năm 2017

- QT thuế TNDN năm 2017

- QT thuế TNCN năm 2017

- Báo cáo tài chính năm 2017

4

20/4/2018

 

- Tờ khai thuế GTGT tháng 03/2018

- Tờ khai thuế TNCN tháng 03/2018

- Tờ khai thuế TN tháng 03/2018

5

02/5/2018

(Do ngày 30/4 và 01/5/2018 nghỉ Lễ)

- Tờ khai thuế GTGT Quý I/2018

- Tờ khai thuế TNCN Quý I/2018

- BCTHSD hoá đơn Quý I/2018

- Tạm nộp thuế TNDN Quý I/2018 (nếu có)

- BCTHSD hoá đơn Quý I/2018

- Tạm nộp thuế TNDN Quý I/2018 (nếu có)

21/5/2018

(Do ngày 20/5/2018 là  Chủ nhật)

 

- Tờ khai thuế GTGT tháng 4/2018

- Tờ khai thuế TNCN tháng 4/2018

- Tờ khai thuế TN tháng 4/2018

6

20/6/2018

 

- Tờ khai thuế GTGT tháng 5/2018

- Tờ khai thuế TNCN tháng 5/2018

- Tờ khai thuế TN tháng 5/2018

7

20/7/2018

 

- Tờ khai thuế GTGT tháng 6/2018

- Tờ khai thuế TNCN tháng 6/2018

- Tờ khai thuế TN tháng 6/2018

30/7/2018

- Tờ khai thuế GTGT Quý II/2018

- Tờ khai thuế TNCN Quý II/2018

- BCTHSD hoá đơn Quý II/2018

- Tạm nộp thuế TNDN Quý II/2018 (nếu có)

- BCTHSD hoá đơn Quý II/2018

- Tạm nộp thuế TNDN Quý II/2018 (nếu có)

8

20/8/2018

 

- Tờ khai thuế GTGT tháng 7/2018

- Tờ khai thuế TNCN tháng 7/2018

- Tờ khai thuế TN tháng 7/2018

9

20/9/2018

 

- Tờ khai thuế GTGT tháng 8/2018

- Tờ khai thuế TNCN tháng 8/2018

- Tờ khai thuế TN tháng 8/2018

10

22/10/2018

(Do ngày 20/10/2018 rơi vào ngày thứ 7)

 

- Tờ khai thuế GTGT tháng 9/2018

- Tờ khai thuế TNCN tháng 9/2018

- Tờ khai thuế TN tháng 9/2018

30/10/2018

- Tờ khai thuế GTGT Quý III/2018

- Tờ khai thuế TNCN Quý III/2018

- BCTHSD hoá đơn Quý III/2018

- Tạm nộp thuế TNDN Quý III/2018 (nếu có)

- BCTHSD hoá đơn Quý III/2018

- Tạm nộp thuế TNDN Quý III/2018 (nếu có)

11

20/11/2018

 

- Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2018

- Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2018

- Tờ khai thuế TN tháng 10/2018

12

20/12/2018

 

- Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2018

- Tờ khai thuế TNCN tháng11/2018

- Tờ khai thuế TN tháng11/2018

 
Cục Thuế Quảng Ninh thông báo để người nộp thuế biết và thực hiện.

.
.
.
.
.
.
.
.