Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp

Thứ Năm, 01/02/2018, 14:20 [GMT+7]
.
.

Năm 2017, dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng 4,46% so với cùng kỳ, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 10,27% so với cùng kỳ, chuyển đổi thành công mô hình tăng trưởng, tỷ trọng công nghiệp giảm từ 57% năm 2011 xuống còn 52,1%, dịch vụ tăng từ 34% lên 41,2%. Thành công trên có sự đóng góp không nhỏ của ngành Công Thương.

Tin liên quan

Ngành Công Thương tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP năm 2017
Ngành Công Thương tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP năm 2017.

Cụ thể, ngành Công Thương đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho tỉnh trong việc đề ra các chủ trương, chính sách, các biện pháp phù hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Điển hình như năm 2017, ngành Than gặp nhiều khó khăn do ngành Điện ưu tiên hoạt động các nhà máy thủy điện nhằm khai thác tối đa nguồn nước, giá thành than tăng cao, xuất khẩu than gặp nhiều rào cản về mặt kỹ thuật, lượng than sạch tồn kho lớn… Trong khi đó, sản xuất than vẫn đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh. Để giải quyết những khó khăn này, ngành Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh về: Kế hoạch xuất khẩu than năm 2018; chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương triển khai tháo gỡ khó khăn ngành Than theo thông báo số 65/TB-VPCP ngày 7/2/2017; tăng cường quản lý hoạt động vận chuyển, chế biến, tiêu thụ than. Với các giải pháp tích cực, ngành Công Thương đã góp phần ổn định hoạt động sản xuất than nói riêng và công nghiệp khai khoáng nói chung trên địa bàn trong năm qua.

Về xuất nhập khẩu, ngành đã chủ động xây dựng, soạn thảo, ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thương mại biên giới, quy chế phối hợp quản lý cửa khẩu của các lực lượng chuyên ngành, quyết định gia hạn thực hiện thí điểm tạm nhập tái xuất hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua của khẩu Ka Long thuộc khu kinh tế cửa khẩu, công bố thương nhân được hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong khu kinh tế cửa khẩu…

Cùng với đó, ngành cũng đề xuất UBND tỉnh công bố lối mở biên giới được thực hiện mua bán hàng hóa qua biên giới; xây dựng cơ chế, chính sách, nội hàm cho Khu hợp tác qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng; chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa thuộc nhóm I qua cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong khu kinh tế cửa khẩu…

Việc ban hành các quy định đã góp phần ổn định hoạt động nhập khẩu trên địa bàn, tăng cường quản lý khu vực biên giới đồng thời đấu tranh chống gian lận thương mại. Qua đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đều tăng cao so với cùng kỳ, trong đó, kim ngạch xuất khẩu tăng 10,27%, kim ngạch nhập khẩu tăng 4%.

Đáng chú ý, năm 2017 ngành Công Thương đã chủ động xây dựng, đề xuất, ban hành kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Việc ban hành kế hoạch hành động cho thấy quyết tâm của tỉnh trong khai thác lĩnh vực mới mẻ song nhiều lợi thế này, đồng thời thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ nâu sang xanh, hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ - công nghiệp.

Bốc xếp hàng hóa trên sông Ka Long, TP Móng Cái.
Bốc xếp hàng hóa trên sông Ka Long, TP Móng Cái.

Một trong những dấu ấn của ngành Công Thương năm 2017 là công tác hỗ trợ, tháo gỡ, đồng hành cùng doanh nghiệp. Ngành đã cải cách hành chính nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp giải quyết các thủ tục, giảm thiểu tối đa thời gian, tiết giảm chi phí. Trong đó, tập trung rà soát, công bố danh mục, phân cấp phạm vi chức năng quản lý 139 TTHC. Cấp tỉnh có 119 TTHC, cấp huyện có 17 TTHC, cấp xã có 3 TTHC. Bên cạnh đó, 100% TTHC cấp tỉnh đều được tiếp nhận, giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Ngành đã đưa 100% TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 57/119 TTHC, đạt 47,9% thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đồng thời, ủy quyền phê duyệt 104/104 TTHC. Cắt giảm thời gian giải quyết TTHC từ 1.723 ngày theo quy định xuống còn 542,5 ngày, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp.

Song song với đó, ngành đã tổ chức hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, chương trình Café doanh nhân nâng cao nhận thức về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chương trình Café doanh nhân kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP. Đồng thời, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng sang thị trường mới để hưởng ưu đãi thuế quan, chuyển đổi mã số tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh đã hết hạn, gia hạn việc vận chuyển, làm thủ tục tái xuất hàng hóa từ địa điểm kiểm tra hàng hóa bến Lục Lầm ra cửa khẩu Bắc Luân sang Trung Quốc…

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, năm 2018, ngành tiếp tục chỉ đạo, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chủ động nghiên cứu, theo dõi, tham mưu phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế so sánh; có giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu than giai đoạn 2017-2020; phát triển công nghiệp điện đảm bảo tốc độ tăng trưởng sản xuất đạt 10%/năm. Về lĩnh vực thương mại, ngành sẽ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư hạ tầng thương mại, phát triển thương mại biên giới trên cơ sở lợi thế của các cửa khẩu. Cùng với đó, ngành sẽ thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh về “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên” cũng như cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp.

Cao Quỳnh

.
.
.
.
.
.
.
.