Triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH

Cẩm Phả: Nhân lên kinh nghiệm, gặt hái thành công

Chủ Nhật, 14/01/2018, 16:49 [GMT+7]
.
.

Với sự điều hành linh hoạt, sáng tạo, đổi mới, năm 2017, tình hình KT-XH của Cẩm Phả đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó, 12/12 chỉ tiêu KT-XH đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Bài học kinh nghiệm được rút ra từ kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Cẩm Phả năm 2017 sẽ là tiền đề cho thành phố tiếp tục gặt hái thành công trong năm 2018.

Đền Cửa Ông được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
Đền Cửa Ông vừa được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Bài học từ sự chủ động, sâu sát, quyết liệt 

Năm 2017, tình hình KT-XH của thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, duy trì tăng trưởng bền vững. Trong đó, giá trị sản xuất 3 ngành đều tăng trưởng, chuyển dịch đúng hướng. Cụ thể, thương mại - dịch vụ tăng 14,2%, công nghiệp và xây dựng tăng 12,3%, nông - lâm - thủy sản tăng 4,7%; so với cùng kỳ. Với 340 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 73% so với cùng kỳ, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn là 1.691 doanh nghiệp. Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo, bàn giao mặt bằng sạch theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ triển khai các dự án, như: Dự án nâng cấp, cải tạo QL18A, dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn; dự án mở rộng Đền Cửa Ông… đồng thời chủ động chuẩn bị các bước giải phóng mặt bằng thực hiện dự án nuôi tôm công nghệ cao tại xã Cộng Hòa, tuyến đường bao biển nối Hạ Long - Cẩm Phả. Bên cạnh đó, chủ đề công tác năm về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” đã được triển khai toàn diện trên tất cả các mặt công tác, sâu rộng từ cán bộ, công chức đến các tầng lớp nhân dân, tạo sự chuyển biến rõ nét. Cùng với đó, đền Cửa Ông đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Nổi bật nhất, bằng sự điều hành, chỉ đạo, giải pháp, thu ngân sách nhà nước của thành phố đạt 1.460,6 tỷ đồng (cao nhất từ trước đến nay), vượt 20,4% kế hoạch tỉnh giao, vượt 9,4% kế hoạch thành phố phấn đấu. Nguồn vốn chi đầu tư phát triển trên địa bàn vượt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, chi đầu tư xây dựng cơ bản 2 cấp ngân sách năm 2017 ước đạt 572,98 tỷ đồng, bằng 400% kế hoạch tỉnh giao, 166,3% kế hoạch thành phố, chiếm tỷ trọng 44,28% trong tổng chi ngân sách.

Với những kết quả đã đạt năm 2017, Cẩm Phả được suy tôn dẫn đầu Cụm thi đua khối thị xã, thành phố. Đây là kết quả của sự chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, rõ nét có trọng tâm đảm bảo hiệu quả cao nhất của TP Cẩm Phả. Trong đó, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH năm 2017, thành phố đã khẩn trương ban hành các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động. Đồng thời, đề ra 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp phát triển KT-XH; phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân, tập thể.

Đồng chí Phạm Văn Kính, Phó Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả cho biết: Những thành công của Cẩm Phả trong năm 2017 là kết quả của việc thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, bám sát chỉ đạo của cấp trên, điều hành linh hoạt phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị; nắm bắt thời cơ, đi trước đón đầu; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, chi tiết. Bên cạnh đó, thành phố đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành; triển khai nhiệm vụ, phân công cụ thể; đề cao trách nhiệm người đứng đầu để nâng cao năng lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, tạo niềm tin cho nhân dân.

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công thành phố
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thành phố.

Nền tảng cho năm 2018

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình KT-XH của thành phố vẫn còn những hạn chế như: Một số chỉ tiêu thu ngân sách còn thấp; việc đầu tư các chợ chưa đạt tiến độ đề ra; công tác xử lý vi phạm về đất đai còn chậm... Theo đánh giá của Cẩm Phả, nguyên nhân của những tồn tại trên là do tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó, các doanh nghiệp ngành Than sản xuất cầm chừng do lượng than tồn lớn đã ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp phụ trợ, sức mua của thị trường và một số khoản thu ngân sách. Điều kiện thời tiết diễn biến thất thường gây khó khăn cho xây dựng cơ bản, di chuyển sắp xếp lồng bè, sản xuất nông - lâm - thủy sản... Ngoài ra, hạn chế nêu trên có phần xuất phát từ công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ ở một số đơn vị còn chưa sâu sát, một số nhiệm vụ cụ thể chưa huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhận thức của một bộ phận người dân chưa đầy đủ...

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được năm 2017, đồng thời nhìn nhận rõ những hạn chế để khắc phục, năm 2018, Cẩm Phả sẽ tiếp tục đẩy mạnh các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Thành phố từng bước phấn đấu trở thành đô thị phát triển công nghiệp - dịch vụ theo hướng hiện đại. Năm nay, Cẩm Phả sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các quy hoạch chiến lược, chỉnh trang đô thị, xây dựng NTM kiểu mẫu. Đồng thời, chú trọng xây dựng thương hiệu và phát triển du lịch biển, du lịch tâm linh trên cơ sở phát huy giá trị đền Cửa Ông, vịnh Bái Tử Long...

Năm 2018, Cẩm Phả đưa ra 12 chỉ tiêu cụ thể: Giá trị sản xuất các ngành công nghiệp - xây dựng tăng 11,2%, nông - lâm - thủy sản tăng 5,6%, thương mại - dịch vụ tăng 14,7% so với cùng kỳ; thu ngân sách thành phố phần tỉnh giao địa phương thực hiện tăng 10% so với dự toán tỉnh giao đầu năm, chi đầu tư từ nguồn cân đối ngân sách địa phương đạt trên 40% tổng chi ngân sách; số doanh nghiệp thành lập mới 430 doanh nghiệp.

Vận dụng bài học kinh nghiệm của 2017 để hiện thực hóa các mục tiêu của năm nay, thành phố sẽ tập trung vào 7 nhóm giải pháp trọng tâm. Đặc biệt, thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh về “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”, thành phố sẽ xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện Đề án bảo đảm môi trường cấp bách ngành Than trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2020; triển khai hiệu quả Quy hoạch bảo vệ môi trường TP Cẩm Phả đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc đổ thải của các doanh nghiệp theo đúng quy hoạch và các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường từ hoạt động khai thác than, sản xuất điện, xi măng… Đồng thời phối hợp quản lý tốt các trạm quan trắc môi trường tự động; hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án xử lý nước thải tại các phường Cẩm Trung, Cẩm Thành, Cẩm Bình; thu hút các nguồn lực để triển khai quy hoạch CCN Quang Hanh, Cẩm Phú, Cẩm Thịnh, khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, khu dịch vụ hậu cần cảng Hòn Nét...

Chắc chắn rằng, trên cơ sở vận dụng linh hoạt bài học kinh nghiệm của năm 2017, cùng sự nỗ lực của thành phố, Cẩm Phả sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong phát triển KT-XH địa phương năm 2018.

Cao Quỳnh

.
.
.
.
.
.
.
.