Khẩn trương giải tỏa đá xít thải lẫn than tồn trong mặt bằng dự án đường vận chuyển vật liệu phục vụ xây dựng chùa Hồ Thiên

Thứ Năm, 11/01/2018, 17:17 [GMT+7]
.
.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 36/UBND-CN về việc khẩn trương giải tỏa đá xít thải lẫn than tồn trong mặt bằng Dự án Nâng cấp, mở rộng đường vận chuyển vật liệu phục vụ xây dựng chùa Hồ Thiên tại thị xã Đông Triều.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 771-TB/TU ngày 7/12/2017 của Tỉnh ủy về việc Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương đối với một số dự án đầu tư; sau khi xem xét đề xuất của liên ngành (được Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo tại Văn bản số 5910/TNMT-NKB ngày 4/10/2017 về việc giải tỏa than, đá xít thải lẫn than tồn trong mặt bằng dự án và việc khắc phục các tồn tại trong quá trình thi công Dự án Nâng cấp, mở rộng đường vận chuyển vật liệu phục vụ xây dựng chùa Hồ Thiên tại TX Đông Triều), UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Nhằm khẩn trương giải tỏa lượng đá xít thải lẫn than đang tập kết trên mặt bằng Dự án Nâng cấp, mở rộng đường vận chuyển vật liệu phục vụ xây dựng chùa Hồ Thiên tại TX Đông Triều (gọi tắt là Dự án), sớm trả lại mặt bằng, đồng thời tiến hành san gạt địa hình, cải tạo cảnh quan môi trường khu vực, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương thực hiện phương án giải tỏa, vận chuyển đá xít thải lẫn than của Tổng Công ty Đông Bắc; theo hướng, đá xít thải lẫn than được vận chuyển từ mặt bằng Dự án bằng ô tô theo các tuyến đường (được xác định cụ thể trong phương án) để tiêu thụ tại bến cảng thủy của Công ty TNHH Xây dựng Thắng Lợi thuộc phường Đức Chính, TX Đông Triều. Với các yêu cầu cụ thể đối với Tổng Công ty Đông Bắc như sau:

- Trước ngày 10/1/2018: Hoàn thành cải tạo, sửa chữa, gia cố tuyến đường vận chuyển, nhất là tại các vị trí, đoạn, tuyến xuống cấp, có nguy cơ mất ATGT, không đảm bảo vệ sinh môi trường; trên cơ sở thống nhất với UBND TX Đông Triều và các sở: Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường.

- Thời gian từ ngày 10/1/2018 đến ngày 6/2/2018: Tập trung phương tiện, thiết bị để vận chuyên, giải tỏa đá xít thải lẫn than tại Dự án. Sau đó phải khẩn trương tiến hành duy tu, cải tạo, vệ sinh môi trường toàn bộ tuyến đường phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất. 

- Thời gian từ ngày 3/3/2018 đến ngày 31/3/2018: Tính toán bố trí phương tiện, thiết bị hợp lý để vận chuyển, giải tỏa hết lượng đá xít thải lẫn than tại Dự án; chấm dứt toàn bộ hoạt động liên quan đến đá xít thải lẫn than tại khu vực; tập trung mọi nguồn lực để chỉnh trang, hoàn trả hiện trạng toàn bộ tuyến đường vận chuyển để địa phương quản lý, sử dụng.

- Triển khai nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong công tác quản lý, vận chuyển, tiêu thụ than tại Dự án; tăng cường lực lượng quản lý, bảo vệ tài nguyên trong ranh giới mỏ được giao; tuyệt đối không để xảy ra việc lợi dụng thi công Dự án để hoạt động khai thác than trái phép; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với khối lượng đá xít thải lẫn than thu hồi từ Dự án; kê khai, tính bổ sung tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

2. Giao UBND TX Đông Triều làm việc cụ thể với Tổng Công ty Đông Bắc để thống nhất về các nội dung: (I) Cam kết việc duy tu, cải tạo, vệ sinh môi trường toàn bộ tuyến đường; phải sửa chữa, gia cố các vị trí, đoạn tuyến xuống cấp, có nguy cơ mất ATGT, không đảm bảo môi trường; (II) Lập phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trong quá trình thực hiện phương án; (III) Đăng ký chủng loại, số lượng phương tiện, thời gian và lộ trình tuyến vận chuyển cụ thể với UBND TX Đông Triều và các lực lượng chức năng trên địa bàn để phối hợp giám sát; (IV) Lấy ý kiến đồng thuận của nhân dân địa phương và các cơ quan liên quan trước khi triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND TX Đông Triều chịu trách nhiệm chính, toàn diện trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trước pháp luật nếu để các tồn tại, vi phạm trong quá trình thực hiện phương án.

Trong trường hợp phát sinh khiếu kiện hoặc có ý kiến chỉ đạo khác, yêu cầu Tổng Công ty Đông Bắc dừng ngay mọi hoạt động để khắc phục, giải quyết dứt điểm; chỉ được hoạt động trở lại sau khi đã được UBND TX Đông Triều xác nhận, báo cáo UBND tỉnh cho phép.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các nội dung Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo; kịp thời xử lý hoặc tham mưu, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo nội dung có liên quan (nếu cần thiết), nhằm sớm giải tỏa đá xít thải lẫn than trong mặt bằng Dự án và triển khai thi công hoàn thành Dự án theo đúng yêu cầu đề ra.

PV

.
.
.
.
.
.
.
.