TX Quảng Yên kiểm tra hoạt động đánh bắt thủy sản

Thứ Tư, 06/12/2017, 10:47 [GMT+7]
.
.

Ngày 5/12, TX Quảng Yên thành lập đoàn kiểm tra liên ngành nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm trong việc sử dụng các ngư cụ đánh bắt thủy sản dưới hình thức tận diệt thuộc địa bàn thị xã quản lý.

g
Đoàn kiểm tra liên ngành lập biên bản cam kết đối với hộ nuôi hầu, hà không đúng nơi quy định.

Đoàn đã phát hiện, nhắc nhở và yêu cầu chủ các lồng bè nuôi hầu, hà ở các nơi khác đến địa bàn TX nuôi trồng, đưa lồng bè ra khỏi khu vực địa bàn TX. Đoàn cũng tiến hành kiểm tra, nhắc nhở 12 trường hợp ngư dân của các xã Liên Vị, Liên Hòa, Hà An, đang thực hiện đánh bắt thủy sản bằng các ngư cụ mang tính tận diệt, như: Chắn đăng đọn, máng cào... tại khu vực sông Chanh, cửa biển đầm Quả Xoài, xã Liên Hòa. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến tới ngư dân các quy định của pháp luật, các hành vi cấm sử dụng trong khai thác thủy sản; các hoạt động bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản…

Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 1/1/2018, TX Quảng Yên sẽ tiến hành xử phạt đối với tất cả các ngư dân sử dụng những dụng cụ đánh bắt dưới hình thức hủy diệt trên các tuyến sông thuộc địa bàn thị xã quản lý. Sau thời gian trên, thị xã sẽ tăng cường ra quân kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm.

Bùi Niên (Trung tâm TT- VH TX Quảng Yên)

Tin liên quan

 

 

.
.
.
.
.
.
.
.