Thống nhất chung mức tính tiền chậm nộp là 0,03%/ngày

Thứ Năm, 07/12/2017, 22:12 [GMT+7]
.
.

Hiện tại, hệ thống kế toán tập trung của Tổng cục Hải quan đã cập nhật và thực hiện việc xác định tiền chậm nộp theo quy định tại Luật Thuế XK, thuế NK  số 106/2016/QH13, theo đó, từ ngày 1/7/2016 mức tính tiền chậm nộp được xác định là 0,03%/ngày tính trên tổng số tiền chậm nộp.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cảng Cái Lân, Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: T.Trang.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cảng Cái Lân, Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: T.Trang.

Theo phản ánh của Cục Hải quan Quảng Ninh, quy định tại Khoản 3 Điều 3 Luật Thuế XK, thuế NK số 106/2016/QH13 thì tất cả các khoản truy thu, nợ thuế phát sinh trước ngày 01/7/2016 đều tính tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày, tuy nhiên, theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 130/2016/TT-BTC thì phải tính theo từng thời kỳ hiệu lực của văn bản: 0,1%, 0,07%, 0,05%, 0,03%/ngày. Mặt khác, hiện nay Điều 133 Thông tư số 38/2015/TT-BTC chưa được sửa đổi, thay thế.

Vì vậy, đơn vị này đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn đối với tiền chậm nộp thuế khâu XNK thực hiện theo Luật số 106/2016/QH13 (tất cả các khoản truy thu, nợ thuế đều tính 0.03%/ngày).

Trả lời vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho biết, Tổng cục đã có công văn số 8237/TCHQ-TXNK ngày 24/8/2016 hướng dẫn thực hiện. Theo đó, căn cứ Luật số 106/2016/QH13 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2016) thì mức tính tiền chậm nộp được xác định là 0,03%/ngày tính trên tổng số tiền chậm nộp, hệ thống kế toán tập trung đã cập nhật và thực hiện từ ngày 1/7/2016. Hiện tại, hệ thống kế toán tập trung đáp ứng được việc xác định tiền chậm nộp theo quy định tại Luật số 106/2016/QH13.

Theo Thu Trang (HQ Online)

.
.
.
.
.
.
.
.