Thanh, kiểm tra các dự án có mức đầu tư lớn trong năm 2018

Thứ Năm, 07/12/2017, 15:41 [GMT+7]
.
.

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa phê duyệt kế hoạch thanh, kiểm tra tài chính năm 2018.

Theo kế hoạch, cơ quan chức năng sẽ thanh, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, nguồn thu dịch vụ sự nghiệp công lập, phí, lệ phí tại một số bộ, ngành, địa phương có nguồn thu, sử dụng ngân sách nhà nước lớn, có cơ chế đặc thù. Trong đó, sẽ thanh, kiểm tra một số tập đoàn, tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng về việc chấp hành các quy định pháp luật về tài chính, thuế, giá.

Thái Bình

.
.
.
.
.
.
.
.