Hiệu quả trong đầu tư hạ tầng nông thôn

Chủ Nhật, 31/12/2017, 15:09 [GMT+7]
.
.

Có mặt tại xã Quảng Sơn (huyện Hải Hà) trong những ngày cuối năm 2017, chúng tôi thật sự ngạc nhiên và vui mừng về những đổi thay về cơ sở hạ tầng ở xã vùng cao này.

Ông Phạm Văn Khởi, Chủ tịch UBND xã vui vẻ cho biết: Tháng 10/2017, cây cầu bản Cấu Phùng II với kinh phí gần 3 tỷ đồng (trong đó Hội Cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ 1,5 tỷ đồng, ngân sách huyện Hải Hà trên 1,4 tỷ đồng) được hoàn thành, đưa vào sử dụng. Ngoài ra, xã còn được phân bổ đầu tư trên 8,5 tỷ đồng để triển khai 5 công trình, gồm: Kênh tưới bản Quảng Mới; xây dựng điểm trường mầm non Mảy Nháu (Trường Mầm non xã Quảng Sơn); cứng hóa kênh nội đồng bản Tài Chi; xây dựng kênh tưới thôn 4 và đập dâng nước bản Tài Chi.

Đến thời điểm này, xã đã giải ngân đạt 100% vốn và đang tập trung chỉ đạo các nhà thầu thi công triển khai thực hiện các hạng mục đầu tư xây dựng đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Đây là những công trình trọng điểm góp phần hiện thực hóa việc triển khai Đề  án 196 của tỉnh về mục tiêu đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 của tỉnh nói chung, xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà nói riêng.

Chỉnh trang xây dựng đường nông thôn mới ở bản Quảng Mới, xã Quảng Sơn.
Người dân bản Quảng Mới, xã Quảng Sơn, chỉnh trang đường liên thôn.

Không riêng Quảng Sơn, cùng với việc quan tâm đến đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, huyện Hải Hà đặc biệt quan tâm phát triển hạ tầng nông thôn tại các xã. Từ nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện ưu tiên các công trình trường học, công trình kênh mương, giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. Cùng với đó, huyện đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội cho các chương trình xây dựng NTM, thôn mẫu, vườn mẫu; lồng ghép các nguồn vốn và vận động kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ cho các xã thực hiện các dự án, mô hình phát triển sản xuất... Huyện cũng chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực, chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu về tăng cường công tác quản lý đầu tư cho hiệu quả từ khâu quy hoạch, kế hoạch, chuẩn bị đầu tư, xây dựng dự án đến triển khai thực hiện, giám sát và quyết toán...

Lò đốt rác vừa hoàn thành đưa vào sử dụng ở xã đảo Cái Chiên.
Lò đốt rác tại xã đảo Cái Chiên vừa hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Song song với đó, huyện cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền chương trình xây dựng NTM, trong đó chỉ đạo các cơ quan, các xã triển khai tuyên truyền về bộ tiêu chí xây dựng NTM, xây dựng thôn mẫu, vườn mẫu và chủ trương, cơ chế, chính sách đến với mọi người dân. Phát động phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”, vận động các doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội hỗ trợ triển khai chương trình xây dựng NTM. Chỉ tính riêng năm 2017, toàn huyện đã thực hiện 74 công trình, dự án. Trong đó: 36 công trình giao thông (tổng chiều dài 27,32km); 13 công trình kênh mương đê, kè (tổng chiều dài 11,91km); 12 trường học; sửa chữa 11 nhà văn hóa thôn; 2 công trình lò đốt rác; xây dựng 12 cổng làng thôn... Tổng vốn đầu tư gần 35 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ trên 25,6 tỷ đồng; ngân sách xã gần 2,8 tỷ đồng; nhân dân đóng góp gần 3,5 tỷ đồng và doanh nghiệp hỗ trợ trên 3 tỷ đồng.

Việc tập trung đầu tư cho phát triển hạ tầng nông thôn ở Hải Hà đã và đang góp phần tạo nên bộ mặt NTM đồng bộ, khang trang; từng bước thay đổi tư duy, nhận thức của người dân về xây dựng NTM, phát huy tối đa vai trò chủ thể, sự đồng thuận của nhân dân để huy động nguồn lực lớn tham gia xây dựng NTM.

                                                                                                Thái Cảnh

.
.
.
.
.
.
.
.