Yêu cầu rà soát toàn bộ trạm BOT đường bộ

Thứ Hai, 13/11/2017, 08:23 [GMT+7]
.
.

Quốc hội đã yêu cầu rà soát toàn bộ các trạm BOT giao thông nhằm bảo đảm công khai, minh bạch và quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, người dân.

Quốc hội yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật gây mất trật tự an toàn xã hội; quản lý chặt chẽ, phát huy hiệu quả hình thức đầu tư theo mô hình hợp tác công tư nói chung và hình thức BOT, hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) nói riêng; đồng thời nghiên cứu hoàn thiện khung pháp lý về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Đó là một trong những nội dung trong Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 được Quốc hội thông qua ngày 10/11.

Thái Bình

.
.
.
.
.
.
.
.