Quản lý quy hoạch: Nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng Đặc khu

Thứ Hai, 06/11/2017, 15:22 [GMT+7]
.
.

Trong lộ trình xây dựng Vân Đồn trở thành Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, huyện đã xác định, công tác quản lý quy hoạch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là khâu hậu cần quan trọng góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển. Chính vì thế, hiện nay huyện Vân Đồn đang tích cực triển khai nhiệm vụ này.

Tin liên quan

Với nhiều lợi thế nổi trội, Vân Đồn được Trung ương chọn xây dựng là một trong 3 Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Quảng Ninh cũng xác định, Vân Đồn chính là cơ hội mới, cực tăng trưởng kinh tế quan trọng, điểm đột phá của tỉnh. Vì thế, trong quá trình lập và công bố các quy hoạch chiến lược của tỉnh, Vân Đồn được quy hoạch là đô thị biển đảo xanh, hiện đại, thông minh; trung tâm kinh tế năng động phát triển ngành nghề mới, trọng tâm là dịch vụ, du lịch phức hợp cao cấp, công nghiệp giải trí hiện đại có casino, công nghiệp công nghệ cao... Trên nền tảng quy hoạch đã được lập, công tác quản lý quy hoạch trở thành thách thức không nhỏ đối với Vân Đồn. Bài toán đặt ra là phải quản lý chặt chẽ đô thị, môi trường, hạn chế thấp nhất tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm, xây dựng trái phép các công trình; công tác đầu tư hạ tầng cơ sở cũng phải được tính toán, cân nhắc phù hợp với quy hoạch phát triển tổng thể của huyện.

Một góc đô thị Cái Rồng
Một góc đô thị Cái Rồng.

Trước yêu cầu này, Vân Đồn đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch. Ban đã phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện các quy hoạch chuyên ngành do các sở, ngành của tỉnh làm chủ đầu tư; phối hợp với Ban Quản lý KKT tỉnh thực hiện công bố công khai các quy hoạch và yêu cầu chủ đầu tư cắm mốc ranh giới quy hoạch... Bên cạnh đó, ban hành Nghị quyết về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về quản lý quy hoạch, tài nguyên trên địa bàn huyện, xây dựng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trong các phân khu chức năng làm cơ sở quản lý, xây dựng, cấp giấy phép xây dựng.

Song song với đó, huyện đã công bố, công khai rộng rãi các đồ án, quy hoạch lĩnh vực ngành, thường xuyên cập nhật, tiếp thu những quy định mới về quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường để ban hành cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và tài nguyên, huyện phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư các dự án để cắm mốc quy hoạch, rà soát các quy hoạch xây dựng quá hạn, không còn phù hợp; thực hiện công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ quy hoạch, cung cấp thông tin quy hoạch theo quy định của Nhà nước; bổ sung các quy định về công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch, cấp phép xây dựng.

Đối với công tác quản lý tài nguyên, đất đai, huyện đã hoàn thành lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Từ đó rà soát toàn bộ các dự án có thu hồi đất để chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ địa chính, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo tính thống nhất giữa hồ sơ và hiện trạng. Việc bố trí diện tích đất cho các dự án tuân thủ theo nguyên tắc đúng quy hoạch, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và bền vững.

Vân Đồn nhìn từ trên cao
Vân Đồn nhìn từ trên cao.

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý quy hoạch thông qua việc tăng cường quản lý đô thị, Vân Đồn còn sớm kiện toàn và phân công lại nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia quản lý đô thị, gắn trách nhiệm của lãnh đạo huyện, công an huyện và các đoàn thể, tổ dân phố cùng lực lượng chuyên trách đối với công tác quản lý đô thị. Các lực lượng này ngoài việc tăng cường nắm bắt địa bàn, kiểm soát xây dựng thì công tác vận động, tuyên truyền trong nhân dân cũng được đẩy mạnh. Qua đó tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của các cấp chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp và người dân về vai trò, trách nhiệm quản lý quy hoạch, bảo vệ tài nguyên trong sự nghiệp phát triển bền vững của huyện.Từ đầu năm đến nay huyện đã tổ chức được 2 đợt ra quân lập lại trật tự trên địa bàn, tiến hành xử lý vi phạm lấn chiếm hành lang, vỉa hè, xây dựng trái phép hơn 600 trường hợp. Điều này, đã tạo ra những chuyển biến rõ nét, các tuyến đường chính, tuyến ngõ ngang đã hạn chế được tình trạng lấn chiếm vỉa hè, mái che, mái vẩy; các hộ dân đã cơ bản tuân thủ các quy định về trật tự đô thị.

Nhờ triển khai có hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, vì thế thời gian qua hàng loạt các dự án đầu tư trên địa bàn đều rất thuận lợi, phù hợp với quy hoạch phát triển chung của Đặc khu. Đây chính là cơ sở quan trọng để Vân Đồn tiếp tục thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, hiện thực hóa các ý tưởng phát triển trở thành cực tăng trưởng kinh tế quan trọng, điểm đột phá của Quảng Ninh.

Đỗ Phương

.
.
.
.
.
.
.
.