Không nghiệm thu công trình sử dụng cát xây dựng không có nguồn gốc hợp pháp

Thứ Sáu, 03/11/2017, 10:57 [GMT+7]
.
.

Công văn số 8132/UBND-XD4 ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh về việc sử dụng cát xây dựng trên địa bàn tỉnh nêu rõ: Với các dự án công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, kiên quyết không nghiệm khi sử dụng cát không có nguồn gốc hợp pháp hoặc sử dụng cát tự nhiên không rõ nguồn gốc.

Thi công nhà ga hành khách, Cảng Hàng không quốc tế Quảng Ninh. Ảnh: Hoàng Giang
Thi công nhà ga hành khách, Cảng Hàng không quốc tế Quảng Ninh. Ảnh: Hoàng Giang

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư các dự án công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh kiên quyết không nghiệm thu công trình trong một số trường hợp sau: Khi sử dụng cát không có nguồn gốc hợp pháp hoặc sử dụng cát tự nhiên không rõ nguồn gốc; đơn vị cung ứng không chứng minh được nguồn gốc sản phẩm; giá sản phẩm cát tự nhiên cao hơn giá cát nghiền có cùng tiêu chuẩn cung ứng tại thời điểm theo thông báo giá của Sở Xây dựng.

Nhằm khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất và sử dụng cát nghiền nhân tạo, hạn chế khai thác và sử dụng cát tự nhiên làm ảnh hưởng xấu đến môi trường, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên vào các công trình xây dựng để góp phần cải tạo môi trường, nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Yêu cầu Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra cụ thể chất lượng cát nghiền nhân tạo và các cơ sở cung ứng cát tự nhiên để kịp thời thông tin công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở và các phương tiện thông tin đại chúng khác, đồng thời hướng dẫn các chủ đầu tư và nhà thầu trên địa bàn tỉnh thực hiện.

Thiện Phong

.
.
.
.
.
.
.
.