Hội đàm đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) – Động Trung (Trung Quốc)

Thứ Sáu, 10/11/2017, 16:26 [GMT+7]
.
.

Ngày 10/11, lãnh đạo huyện Bình Liêu (Quảng Ninh, Việt Nam) và Chính quyền khu Phòng Thành, thành phố Phòng Thành Cảng, (Quảng Tây, Trung Quốc) tổ chức hội đàm nhằm đẩy nhanh tiến độ cải tạo, sửa chữa cầu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc) và xây dựng đường tràn thông quan tạm.

kj
Lãnh đạo huyện Bình Liêu (Quảng Ninh, Việt Nam) và Chính quyền khu Phòng Thành, thành phố Phòng Thành Cảng, (Quảng Tây, Trung Quốc) khảo sát thực tế hiện trường.

Trên tinh thần hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, hai bên đã thẳng thắn trao đổi, thống nhất các nội dung về thời gian hoàn thành xây dựng và thực hiện thông quan tạm tại đường tràn thông quan tạm; thống nhất thời gian triển khai thi công xây dựng cầu chính, phấn đấu hoàn thành vào ngày 30/6/2018; thống nhất về thời gian hoàn thành các thủ tục báo cáo cấp có thẩm quyền của mỗi bên để nâng cấp cặp cửa khẩu lên thành cửa khẩu song phương dự kiến vào cuối tháng 6/2018.

Cầu qua Cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc) có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông và kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu, tạo điều kiện thông thương hàng hóa, thúc đẩy mối quan hệ thương mại, du lịch giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và thành phố Phòng Thành Cảng, Quảng Tây (Trung Quốc), đồng thời tạo động lực phát triển khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn của huyện Bình Liêu.

Thu Hằng (Trung tâm TT&VH Bình Liêu)
 

.
.
.
.
.
.
.
.