Cẩm Phả: Nhiều giải pháp tăng thu ngân sách

Thứ Hai, 13/11/2017, 17:51 [GMT+7]
.
.

Theo báo cáo của UBND TP Cẩm Phả, tính đến hết tháng 10/2017, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 8.142 tỷ đồng, bằng 79,63% dự toán tỉnh giao đầu năm, bằng 79,1% kế hoạch dự toán tỉnh giao phấn đấu. Để hoàn thành số thu ngân sách cả năm, TP Cẩm Phả đang tăng tốc trong hoạt động thu ngân sách.

Tin liên quan

UBND TP Cẩm Phả họp đánh giá tình hình thu ngân sách hàng tháng (Ảnh: Bạch Dương-CTV))
UBND TP Cẩm Phả họp đánh giá tình hình thu ngân sách hàng tháng (Ảnh: Bạch Dương-CTV))

10 tháng năm 2017, thu nội địa trên địa bàn TP Cẩm Phả đạt 7.712 tỷ đồng, bằng 75,4% dự toán tỉnh giao đầu năm, bằng 74,8% dự toán tỉnh giao phấn đấu. Trong đó, một số khoản thu đảm bảo tiến độ tỉnh giao như: Thuế bảo vệ môi trường đạt 361,6 tỷ đồng, bằng 96,45%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 6,2 tỷ đồng, bằng 78,58% dự toán; thu phí, lệ phí đạt 229,7 tỷ đồng, 89,59% dự toán; thu khác ngân sách đạt 33,3 tỷ đồng, bằng 94,31% dự toán…

Đáng chú ý, hai khoản thu vượt dự toán là tiền thuê mặt đất, mặt nước đạt 201,9 tỷ đồng, bằng 134,63% dự toán và thu tiền sử dụng đất đạt 159,2 tỷ đồng, đạt 127,63% dự toán. Đây là hai trong 7 khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong các khoản thu địa phương được giao thu và điều tiết. Qua đó, không chỉ bù đắp phần nào cho các khoản hụt thu mà còn tạo nguồn vốn cho chi đầu tư phát triển.

Để đạt kết quả trên, ngay từ đầu năm, thành phố đã giao kế hoạch thu ngân sách cho UBND các phường, xã, các đơn vị hành chính sự nghiệp trên cơ sở khai thác triệt để các nguồn thu, đảm bảo cân đối tại chỗ, phát huy tinh thần chủ động tại cơ sở. Đồng thời, tập trung rà soát, tổng hợp đầy đủ, kịp thời những vướng mắc về cơ chế chính sách chưa phù hợp, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách để báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời, các văn bản hướng dẫn bảo đảm cơ sở pháp lý để thu đúng, thu đủ, các khoản thu vào NSNN.

Thành phố chú trọng đẩy mạnh huy động nguồn lực tài chính từ đất. Trong đó, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các tổ chức, cá nhân sử dụng đất nhằm quản lý chặt chẽ các khoản thu về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và tiền thuê mặt đất, mặt nước. Chủ động kiểm tra, thống kê lại, quản lý diện tích thuê đất của doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn. Xây dựng phương án, kế hoạch đấu giá đất; đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; truy thu tiền sử dụng đất.

Nhằm khai thác các nguồn thu từ đất, TP Cẩm Phả cũng đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, tổ chức
Nhằm khai thác các nguồn thu từ đất, TP Cẩm Phả đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, tổ chức.

Tuy nhiên, hiện Cẩm Phả vẫn còn 5/20 khoản thu chưa đạt tiến độ dự toán là: Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đạt 556 tỷ đồng, bằng 55,2% dự toán; thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 974,1 tỷ đồng, bằng 47% dự toán; thuế ngoài quốc doanh đạt 221,1 tỷ đồng, bằng 62,7% dự toán; thuế thu nhập cá nhân đạt 101,2 tỷ đồng, bằng 63,8% dự toán; thu lệ phí trước bạ đạt 53,6 tỷ đồng, bằng 50,2% dự toán. Nguyên nhân là do những khó khăn của ngành Than cùng với việc giải thể của Công ty TNHH Everbest Việt Nam đã tác động đến thu nhập của người lao động, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như sức mua sắm trên thị trường.

Sản xuất trứng gà tại Công ty CP Khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường
Sản xuất trứng gà tại Công ty CP Khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường.

Để hoàn thành số thu ngân sách cả năm, TP Cẩm Phả đang tiếp tục tập trung khai thác tối đa nguồn thu từ tiền thuê đất và thu tiền sử dụng đất. Trên cơ sở đó, Chi cục Thuế phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, rà soát các cá nhân, tổ chức có sử dụng đất thuê trong việc kê khai, thu nộp tiền thuê đất đảm bảo đúng diện tích đất sử dụng. Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp; hợp thức hóa quyền sử dụng đất ở cho các hộ dân đối với các diện tích đất không đủ điều kiện đấu giá theo quy định; rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng phù hợp.

Đối với việc kê khai đất dôi dư, đất nông nghiệp, thay tên, đổi chủ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hộ gia đình có sử dụng đất năm 2017, thành phố yêu cầu Chi cục Thuế khẩn trương ra thông báo thuế sử dụng đất phi nông nghiệp để UBND các phường, xã triển khai thu theo quy định. Bên cạnh đó, thành phố cũng tăng cường các biện pháp tăng thu thuế ngoài quốc doanh như: Đẩy mạnh kiểm soát, kiểm tra, thanh tra việc kê khai thuế của các đối tượng nộp thuế; tập trung thu hồi nợ đọng thuế, hạn chế tối đa nợ phát sinh mới, phấn đấu thu đạt 50% số thuế nợ đọng; rà soát, thống kê và xác định doanh thu tính thuế của các hộ kinh doanh trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đưa 50% số hộ, cá nhân kinh doanh không phải nộp thuế sang quản lý thuế đồng thời điều chỉnh thuế phải nộp sau rà soát tăng 30%. Bên cạnh đó, thành phố cũng hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 19/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP.

Cao Quỳnh

.
.
.
.
.
.
.
.