Ủy quyền 73 cảng, bến thủy nội địa cho Sở GTVT Quảng Ninh quản lý

Thứ Sáu, 06/10/2017, 15:24 [GMT+7]
.
.

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2831/QĐ-BGTVT, ngày 5/10/2017, về việc ủy quyền cho Sở GTVT Quảng Ninh tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước chuyên ngành tại các cảng, bến thủy nội địa trên đường thủy nội địa quốc gia; giao Cục Đường thủy nội địa Việt Nam chủ trì, phối hợp với Sở GTVT Quảng Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bàn giao, tiếp nhận công tác quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng, bến thủy nội địa.

Cảng Cái Rồng (Vân Đồn). Ảnh: Đỗ Phương
Cảng Cái Rồng (Vân Đồn) là một trong 6 cảng, bến hành khách của Quảng Ninh do Sở GTVT tỉnh quản lý. Ảnh: Đỗ Phương

Sở GTVT Quảng Ninh cũng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng, bến thủy nội địa được ủy quyền theo quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ GTVT và chỉ đạo Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 83/2015/TT-BGTVT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 5/10/2017.

Theo đó các cảng, bến thủy nội địa thuộc quyền quản lý Sở GTVT Quảng Ninh bao gồm 3 cảng, bến chuyên dùng (Cảng Hà Chanh thuộc Công ty Xi măng Cẩm Phả; Bến Ninh Dương chủ bến là Công ty Xăng dầu B12 tại Ka Long, Móng Cái; Cảng Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương II của Công ty TNHH điện lực AES-TKV Mông Dương) và 6 cảng, bến hành khách (Cảng Cái Rồng, Cảng Cô Tô, Bến Minh Châu, Bến Hoàng Gia; Bến Cái Rồng II, Bến Bảo Nguyên), còn lại là cảng, bến hàng hóa.

Đặng Nhung

 

.
.
.
.
.
.
.
.