Quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Thứ Hai, 09/10/2017, 16:48 [GMT+7]
.
.

Tin liên quan

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp là yếu tố cốt lõi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Đó cũng là mục tiêu Vân Đồn đã và đang nỗ lực phấn đấu thực hiện để sớm trở thành đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt trong tương lai gần.

Một góc Khu du lịch Bãi Dài.

Để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng hành cùng doanh nghiệp, huyện Vân Đồn đã triển khai các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh tới toàn thể cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn trong đó yêu cầu tổ chức quán triệt đề cao nhiệm vụ tới toàn thể CBCCVC trong đơn vị để biết, nắm bắt và tổ chức thực hiện. Đặc biệt, thực hiện cắt giảm tối đa thời gian hội họp, dành thời gian đi cơ sở chủ động nắm bắt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bên cạnh đó, huyện thực hiện chuyên mục hỗ trợ doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử thành phần của huyện; chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn huyện thực hiện tốt các biện pháp về vốn tín dụng, lãi suất cho vay để các doanh nghiệp tiếp cận vay vốn phát triển sản xuất, đặc biệt là các lĩnh vực, sản phẩm lợi thế của huyện. Đến nay các doanh nghiệp trên địa bàn huyện được tạo điều kiện tiếp cận vốn vay có hiệu quả.

Xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đóng vai trò quyết định tới mọi mặt của đời sống xã hội, Vân Đồn đã đưa 100% TTHC (282 TTHC của các phòng ban chuyên môn của huyện, 60 TTHC của các đơn vị ngành dọc trên địa bàn) giải quyết tại Trung tâm Hành chính công của huyện. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn tại trung tâm hành chính công đạt 99%.

Đến nay, Vân Đồn triển khai cung cấp 222 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp huyện và 77 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp xã. Đặc biệt trong lĩnh vực thuế, cơ quan thuế đã xây dựng lập kế hoạch kiểm tra theo phương pháp áp dụng phần mềm phân tích rủi ro nhằm tiết kiệm thời gian và nguồn nhân lực, qua đó giảm tối đa số giờ các doanh nghiệp phải tiếp và làm việc với kiểm tra thuế. Đến nay việc thực hiện nộp tờ khai, nộp thuế, hoàn thuế đều được thực hiện qua mạng Internet (tổng số doanh nghiệp đã đăng ký khai thuế qua mạng đạt 164/176 doanh nghiệp (93,2%); doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 152/176 doanh nghiệp (86,4%).

Chị Trần Thị Thúy, doanh nghiệp tư nhân Việt Bắc trên địa bàn huyện cho biết: Việc triển khai nộp thuế điện tử đã tạo thuận lợi rất nhiều cho chủ doanh nghiệp. Chỉ cần một cái nhấp chuột là tờ khai thuế đã được gửi đi. Điểm nổi bật của dịch vụ nộp thuế điện tử là giúp người nộp thuế không phải đến nộp trực tiếp tại kho bạc hay ngân hàng, không phụ thuộc giờ làm việc của quầy giao dịch, tiết kiệm được chi phí đi lại. Cùng với đó, cơ quan thuê còn thực hiện cập nhật, công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế một cách thường xuyên, đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra và 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời gian quy định của pháp luật.

Cảng Cái Rồng được đầu tư mới, khang trang đáp ứnuwsnnhu cầu đi lại của nhân dân và du khách
Cảng Cái Rồng được đầu tư mới, khang trang đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách.

Có thể nói, việc triển khai các quy hoạch chiến lược là công cụ quan trọng của công tác quản lý nhà nước; là khung pháp lý cho việc đầu tư phát triển các lĩnh vực. Bởi vậy, huyện Vân Đồn đang triển khai thực hiện các quy hoạch như: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vân Đồn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch bảo vệ môi trường; Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực; Quy hoạch trồng hoa đào tập trung giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030...

Bên cạnh đó, các dự án đầu tư và các dự án xúc tiến đầu tư đều được UBND huyện công bố, công khai nhằm thu hút đầu tư. 9 tháng đầu năm huyện đã thực hiện thỏa thuận 31 quy hoạch, tổ chức công bố công khai 17 quy hoạch, tổ chức lấy ý kiến tham gia 10 quy hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng được các cấp, ngành đẩy nhanh tiến độ với 12 dự án trọng điểm. Qua đó, giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư có cái nhìn tổng thể về định hướng phát triển của huyện để xây dựng kế hoạch đầu tư phù hợp.

Tin rằng với những nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cùng với sự chỉ đạo của lãnh đạo địa phương, Vân Đồn sẽ là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Hiểu Trân

.
.
.
.
.
.
.
.