Nâng cao chất lượng tín dụng

Thứ Năm, 12/10/2017, 14:26 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, hệ thống ngân hàng Quảng Ninh đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả, ổn định. Qua đó, góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn, thúc đẩy nền kinh tế phát triển, đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Tin liên quan

Khách hàng giao dịch tại phòng giao dịch của HDBank Quảng Ninh tại TX Đông Triều
Khách hàng giao dịch tại Phòng giao dịch của HDBank Quảng Ninh tại TX Đông Triều.

Quảng Ninh đang nỗ lực chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng từ “nâu” sang “xanh”. Việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng của nền kinh tế đã kéo theo sự chuyển dịch của nguồn vốn tín dụng của hệ thống ngân hàng. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Quảng Ninh, tính đến 30/9/2017, tổng dư nợ của các ngân hàng đạt 99.100 tỷ đồng, tăng 8% so với 31/12/2016. Trong đó, dư nợ cho vay các ngành dịch vụ đạt 43.200 tỷ đồng, tăng 10,1% so với 31/12/2016; cho vay lĩnh vực công nghiệp, khai khoáng, xây dựng đạt 46.500 tỷ đồng, tăng 6,5% so với 31/12/2016; cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 9.400 tỷ đồng, tăng 5,2% so 31/12/2016.

Điều này cho thấy ngành dịch vụ là ngành có dư nợ tăng cao nhất trong các ngành kinh tế với 10,1%. Bên cạnh đó, nếu 31/12/2016 tỷ trọng dư nợ ngành công nghiệp chiếm 47,5% tổng dư nợ thì hết tháng 9/2017 giảm xuống 46,9% còn tỷ trọng dư nợ ngành dịch vụ chiếm 39,7% tổng dự nợ nay tăng lên 43,6%.

Vốn tín dụng đang được tập trung cho thành phần kinh tế ngoài nhà nước, bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX, cá nhân... thay cho thành phần kinh tế nhà nước trước đây. Tính đến 30/9/2017, dư nợ cho vay các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước có vốn chi phối đạt 33.400 tỷ đồng, tăng 1,4% so 31/12/2016, chiếm tỷ trọng 33,7% tổng dư nợ; cho vay doanh nghiệp ngoài nhà nước, cá nhân, hộ gia đình đạt 65.700 tỷ đồng, tăng 11,6% so 31/12/2016 và chiếm 66,3% tổng dư nợ. Con số trên cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của dư nợ cho vay thành phần kinh tế ngoài nhà nước với 11,6%, còn cho vay doanh nghiệp nhà nước chỉ tăng trưởng rất thấp với 1,4%.

Bên cạnh đó, cho vay doanh nghiệp ngoài nhà nước, cá nhân, hộ gia đình đang chiếm phần lớn trong cơ cấu vốn tín dụng. Nguồn vốn đã đáp ứng kịp thời hỗ trợ các thành phần kinh tế, đặc biệt là khu vực ngoài nhà nước phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực theo đúng định hướng của Trung ương và tỉnh.

Vốn tín dụng của các ngân hàng đang được tập trung ưu tiên cho các doanh nghie
Vốn tín dụng của các ngân hàng đang được tập trung ưu tiên cho các doanh nghiệp

Trên cơ sở bám sát chỉ đạo của NHNN, bên cạnh việc mở rộng tín dụng có hiệu quả, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn, tăng trưởng ổn định. Từ đầu năm đến nay, NHNN Chi nhánh Quảng Ninh đã chủ động triển khai chỉ thị, quyết định, văn bản của Trung ương về xử lý nợ xấu như: Chỉ thị số 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm xử lý nợ xấu, Quyết định số 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020... NHNN Chi nhánh Quảng Ninh đã làm việc với Cục Thi hành án tỉnh nhằm tháo gỡ những khó khăn của các ngân hàng trong quá trình xử lý các vụ việc liên quan.

Cùng với đó, NHNN Chi nhánh Quảng Ninh tăng cường giám sát từ xa các ngân hàng. Đồng thời, theo dõi, phân tích, đánh giá tốc độ tăng trưởng, cơ cấu, xu hướng biến động nguồn vốn, sử dụng vốn, thẩm định vốn của các ngân hàng, nhất là các lĩnh vực, đối tượng, đơn vị có nhiều rủi ro hoặc tiềm ẩn nhiều rủi ro. Giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín dụng yếu kém, giải pháp về tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống, đảm bảo an ninh trong thanh toán.

Từ đầu năm tới nay, NHNN Chi nhánh Quảng Ninh đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại 10 chi nhánh ngân hàng; kiến nghị thu hồi các khoản vay đối với 3 khách hàng vi phạm nguyên tắc sử dụng vốn; kiểm tra việc sử dụng tiền mệnh giá nhỏ, an toàn kho quỹ, chất lượng dịch vụ tại 6 ngân hàng. Các ngân hàng tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng qua việc tăng cường chất lượng thẩm định; đẩy mạnh kiểm tra trước, trong và sau cho vay; giám sát chặt chẽ các nguồn vốn. Qua đó, 9 tháng năm 2017, các ngân hàng trên địa bàn đã xử lý được 449,9 tỷ đồng nợ xấu. Trong đó,  khách hàng trả nợ là 346,5 tỷ đồng, xử lý bằng quỹ dự phòng rủi ro 22,9 tỷ đồng, thu qua thi hành án 8,9 tỷ đồng, bán nợ 2,3 tỷ đồng, phát mại tài sản để thu nợ 5,3 tỷ đồng, hình thức khác 64 tỷ đồng.

Với các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, đến 30/9/2017 tổng nợ xấu trên toàn địa bàn còn 1.450 tỷ đồng, chiếm 1,46% tổng dư nợ.

Với các giải pháp tích cực, hệ thống ngân hàng Quảng Ninh đã không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu về vốn của nền kinh tế mà còn được đánh giá là hoạt động hiệu quả, an toàn, ổn định trong thời gian qua.

Cao Quỳnh

.
.
.
.
.
.
.
.